Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Vragen D66: Openbaar Vervoer

Vragen van D66: Aanbesteding Openbaar Vervoer

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Aanbesteding Openbaar Vervoer

De provincie Gelderland bereidt momenteel een nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer voor ondermeer de regio Rivierenland voor. Uit de voorbereiding blijkt dat het (concept) Plan van Eisen zal leiden tot aanzienlijk hogere kosten. De provincie Gelderland lijkt vooralsnog te kiezen voor beperking van de concessie om kosten te besparen. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor het openbaar vervoer in de Bommelerwaard, wat blijkt uit bijgevoegde documenten:

  • Statennotitie “Concept-Programma van Eisen (intermodale) aanbesteding openbaar vervoer Veluwe en Achterhoek Rivierenland”,
  • Krantenbericht De Gelderlander (13 juni 2009)  “Gelderland vooralsnog niet bereid zelf extra geld op tafel te leggen”.

Deze berichten zijn voor de fractie van D66 aanleiding om enkele vragen aan het college te richten, met het verzoek deze te beantwoorden.

  1. Kent u de Statennotitie “Concept-Programma van Eisen (intermodale) aanbesteding openbaar vervoer Veluwe en Achterhoek Rivierenland”?
  2. Vindt u net als D66 dat het huidige openbaar vervoer aanbod in stand moet blijven?
  3. Verwacht u dat de nieuwe aanbesteding consequenties zal hebben voor het openbaar vervoer voor inwoners van de gemeente Zaltbommel?
  4. Mocht u een achteruitgang van de openbaar vervoer voorzieningen verwachten, wilt u dan bij de provincie aandringen op ten minste handhaving van het huidige aanbod?

D66 fractie gemeenteraad Zaltbommel
Frits van der Schans