Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

D66-artikel: Bestuur Rivierenland 'failliet'

D66 Zaltbommel: Bestuur Regio Rivierenland 'failliet'

Directeur AVRI en DB Regio Rivierenland falen

Het rapport 'Bestuurlijke evaluatie verzelfstandiging AVRI' is vernietigend voor zowel de directeur van de AVRI als het Dagelijks Bestuur (DB) van Regio Rivierenland. De directeur had een niet heldere opdracht en ging zonder enig politiek-maatschappelijk gevoel als een olifant door de bestuurlijke porseleinkast. Het DB vergat het gehele proces aan te sturen en gaf de directeur veelal de vrije hand. Met andere woorden: het DB stond erbij en keek ernaar. Dit is de hoofdconclusie die de raadsfractie van D66 in de gemeente Zaltbommel verbindt aan het recent verschenen rapport.

De fractie van D66 in Zaltbommel vindt dat leden van het DB forse steken hebben laten vallen en de eer aan zichzelf zouden moeten houden. Pas dan kan het vertrouwen worden hersteld. Het DB (of enkele leden daarvan) stapt niet op maar wil dat het Algemeen Bestuur zich eerst uitspreekt over het rapport. Daarmee lijkt het DB erop te gokken, dat slechts een minderheid het vertrouwen durft op te zeggen. Niet omdat er nog vertrouwen is in de betreffende bestuurders, maar om een bestuurscrisis in de Regio Rivierenland te vermijden.

Aansturing Regio Rivierenland niet van deze tijd

D66 Zaltbommel mist het zelfreinigende vermogen bij het DB van Regio Rivierenland. Zij, de burgemeesters in onze regio, kunnen nu het goede voorbeeld geven. Hoewel het voor hen vervelend is dat zij fouten hebben gemaakt, gelden voor deze benoemde bestuurders ook de politiek-bestuurlijke mores om daaraan de noodzakelijke consequenties te verbinden.

Het debacle met AVRI toont aan dat het bestuur van de Regio niet meer van deze tijd is. Zo is zelfs de verdeling van verantwoordelijkheden niet duidelijk bekend, waardoor niemand weet aan wie hij verantwoording moet afleggen. Het DB lijkt dat nu ook in te zien en wil binnenkort een voorstel doen voor een nieuwe bestuursstructuur van Regio Rivierenland. Dat is vreemd, want de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de Regio ligt bij de gemeenteraden. En dus zullen de gemeenteraden met een voorstel voor een nieuwe bestuurstructuur moeten komen, en niet het DB.

Achtergrond

Eind 2004 heeft het DB van Regio Rivierenland een directeur aangetrokken om de AVRI te verzelfstandigen. Dit zou een krachtige persoon zijn met de nodige ervaring in het bedrijfsleven. Maar hij was slechts in staat om zowel intern als extern met vriend en vijand in onmin te geraken. Binnen de AVRI ontsloeg hij diverse kritische leden van zijn managementteam om enig draagvlak te behouden. En samen met het eerst verantwoordelijke lid van het DB, de burgemeester van Tiel, wist hij veel gemeenteraden tegen zich in het harnas te jagen.

Nadat ondermeer de gemeenteraad van Zaltbommel zich tegen verzelfstandiging van AVRI had uitgesproken, werd de directeur op non-actief gesteld. Daarnaast liet het DB van Regio Rivierenland een onderzoek doen om de afgelopen vier jaar te evalueren. Dat evaluatierapport is eind januari uitgekomen.