Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

College verzaakt democratische plicht

College verzaakt democratische plicht naar raadslid

D66 Zaltbommel doet beroep op gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel komt zijn democratische plicht om antwoord te geven op vragen van de D66 fractie in de gemeenteraad niet na. De burgemeester neemt bovendien een bestuurlijk ongepaste positie in door volstrekt onnodig en onterecht de integriteit van de D66 fractievoorzitter Frits van der Schans in het geding te brengen.

De D66 fractie in Zaltbommel neemt geen genoegen met het herhaald standpunt van het college om geen antwoord te geven op de door haar gestelde vragen over Oudjaarhooligans en Loverboys. “Het is zeer teleurstellend, dat het college opnieuw met zo’n overspannen reactie komt. Wij hebben het college de gelegenheid gegeven om zijn democratische en bestuurlijke plicht na te komen. Maar dat heeft men helaas niet op kunnen brengen”, aldus de D66 fractie in een eerste reactie.

De D66 fractie zal de gemeenteraad vragen om het college op te dragen alsnog antwoord te geven. De fractie vindt het overigens uiterst merkwaardig, dat de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad dit onderwerp niet heeft ingebracht in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Het herhaalde weigerachtige standpunt van het college was toen al enkele dagen bekend, maar vreemd genoeg nog niet aan de D66 fractie en overige raadsleden ter kennis gebracht.

D66 vindt de positie die burgemeester Van den Bosch inneemt in deze kwestie ongepast. Als voorzitter van de raad stelt hij de integriteit van het D66 raadslid volstrekt onnodig en onterecht ter discussie. De burgemeester vermengt persoonlijke zaken met politiek bestuurlijke rechten van een gekozen volksvertegenwoordiger en brengt zo een raadslid in diskrediet. Daarmee brengt hij het integriteitbeginsel en het ambt van burgemeester schade toe.