Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Verzoek D66 om inlichtingen: IKEA

Verzoek D66 om inlichtingen over komst IKEA

Aan het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp: Correspondentie en afspraken met IKEA

Het college van B&W wordt verzocht om het complete dossier IKEA (waaronder de onderlinge communicatie, gespreksverslagen en afspraken) per omgaande aan de gemeenteraad te sturen of op zijn minst ter inzage te leggen.

Toelichting

Nadat IKEA te kennen heeft gegeven dat zij geen vestiging in Zaltbommel zal openen, was de informatievoorziening zeer versnipperd en divers. De informatie die B&W ondermeer via informatienota, persbericht en interviews heeft verstrekt, spoort slecht met wat door IKEA zelf naar buiten is gebracht. Dit heeft een zeer onduidelijk beeld gegeven van de achtergronden waarom IKEA ‘is afgehaakt’ en plaatst de gemeente Zaltbommel in een vreemde positie. Daarnaast zijn er afspraken zijn gemaakt ter betaling van de kosten die de gemeente Zaltbommel ten behoeve van het realiseren van een IKEA-vestiging heeft gemaakt. Deze afspraken zouden nog moeten worden nagekomen en D66 wil inzicht hebben of daadwerkelijk alle kosten door IKEA worden vergoed.

Ondertussen heeft een van de gemeenteraadsfracties verzocht om een discussie over de mogelijke gevolgen van het niet realiseren van een IKEA-vestiging in Zaltbommel. De fractie van D66 vindt deze discussie relevant en wil zich daarop goed kunnen voorbereiden. Behalve terugkijken, wil D66 graag lering trekken uit het dossier IKEA zodat de gemeente Zaltbommel in een toekomstige situatie nog beter is voorbereid.

Frits van der Schans
D66