Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Vragen D66: Kunststof kassen

Vragen van D66: Kunststof tuinbouwkassen

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Kunststof tuinbouwkassen

In de gemeente Zaltbommel – en dan vooral op het grondgebied van de voormalige gemeente Kerkwijk – staan op tientallen locaties een of meer tuinbouwkassen met een kunststof afdekking. Deze ‘kunststofkassen’ worden steeds groter in oppervlakte en hoogte. Sommigen zijn wel meer dan 4 meter hoog. Deze kassen hebben van oudsher een teeltondersteunende en/of seizoensgebonden functie maar worden de laatste jaren veelal permanent gebruikt. De fractie van D66 heeft een aantal vragen over deze vorm van tuinbouw en verzoekt het college deze vragen te beantwoorden:

 • Welke vergunningen zijn noodzakelijk voor de plaatsing van een ‘kunststofkas’?
 • Is vergunning noodzakelijk voor alle formaten van een ‘kunststofkas’? Zo nee, vanaf welke grootte (oppervlakte en hoogte) is vergunning noodzakelijk?
 • Voor welke termijn worden vergunningen voor ‘kunststofkassen’ afgegeven?
 • Kunt u vergunningen afgeven voor ‘kunststofkassen’ buiten de voor glastuinbouw bestemde gebieden? Zo ja, onder welke voorwaarden en binnen welke bestemmingen?

In een recente brief geeft een van uw medewerkers aan dat het vigerende bestemmingsplan Buitengebied in de oude gemeente Kerkwijk (1991) onder andere de bestemming ‘Agrarische Kernrandgebied’ kent. Binnen deze bestemming is de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk. Citaat – “Uit de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan volgt niet dat een agrarisch bedrijf geen kassen mag bouwen. Echter, dient men voor het bouwen van een kas wel een bouwvergunning of een eventuele milieuvergunning aan te vragen.” – einde citaat. Deze zinsnede lijkt te impliceren dat binnen de bestemming ‘Agrarisch Kernrandgebied’ de bouw van kassen mogelijk is.

 • Is het juist dat binnen de bestemming Agrarisch Kernrandgebied de bouw van kassen mogelijk is?
 • Zo ja: Tot welke grootte (oppervlakte en hoogte) is dat dan mogelijk?
 • Aan welke criteria toetst u eventuele aanvragen?
 • Zijn de afgelopen 4 jaar vergunningen aangevraagd voor de bouw / aanleg van kassen? Zo ja hoeveel (aantal en oppervlakte)? Hoeveel vergunningen heeft u afgegeven?
 • Hoeveel (aantal en oppervlakte) glazen of plastic kassen staan er momenteel binnen de bestemming ‘Agrarisch Kernrandgebied’ en andere niet expliciet voor tuinbouw bestemde gebieden?
 • Zijn al deze kassen vergund? Zo nee: Hoeveel (aantal en oppervlakte) zijn er niet vergund?
 • Treedt u handhavend op tegen ondernemers met niet vergunde kassen? Zo ja op welke wijze treedt u op?

D66 fractie gemeenteraad Zaltbommel
Frits van der Schans