Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Vragen D66: Oudejaarshooligans en Loverboys

Vragen van D66: Oudejaarshooligans en loverboys

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Oudejaarshooligans en Loverboys

In het Brabants Dagblad van 11 april jl stond een interview met burgemeester Van de Bosch onder de kop “Hoop op huisarrest oudejaarshooligans”. Naar aanleiding van dat interview en eerdere uitlatingen van de burgemeesters met betrekking tot oudejaarshooligans en loverboys, wil de fractie van D66 enkele vragen aan het college / de burgemeester voorleggen:

De burgemeester is blij met de lagere kosten voor de gemeente tijdens Oud & Nieuw 2008/2009. Dit overzicht omvat alleen de totale uitgaven die de gemeente rechtstreeks heeft moet doen.

  • Wat zijn de kosten uitgesplitst naar de verschillende kernen? Zijn er kernen waar de gemeente al meerdere jaren achter elkaar relatief hoge kosten heeft moeten maken? Zo ja, welke kernen zijn dat dan?
  • Hoeveel bedragen de kosten voor politie en justitie afgelopen jaarwisseling? En hoe verhouden die kosten van afgelopen jaarwisseling zich tot eerdere jaren?

De burgemeester wil graag dat enkele notoire oudejaarshooligans de komende jaarwisseling huisarrest krijgen en overweegt zelf dat huisarrest op te leggen. Daarbij geeft hij aan dat hij in beeld heeft wie deze notoire oudejaarshooligans zijn.

  • De notoire oudejaarshooligans die de burgemeester kent, zijn dat personen die al meerdere keren zijn veroordeeld voor overtredingen tijdens jaarwisseling? Om hoeveel personen gaat dat dan?
  • Op basis van welke bevoegdheden wil de burgemeester ´notoire oudejaarshooligans´ huisarrest voor de komende jaarwisseling geven, nu de politierechter een ‘oudejaarshooligan’ slechts heeft veroordeeld tot 180 uur werkstraf, zonder huisarrest?
  • Respecteert de burgemeester het vonnis van de rechterlijke macht? Zo ja, hoe verhoudt dit zich dan tot de door de burgemeester uitgesproken wens om huisarrest op te leggen?

De burgemeester geeft nu voor het vierde jaar achtereen aan dat hij de schade aangericht tijdens de jaarwisseling wil verhalen op diegene die hiervoor zijn aangehouden.

  • Op hoeveel personen heeft de gemeente de afgelopen 4 jaar schade verhaald? Wat is het totale bedrag dat is verhaald en geïncasseerd?

De afgelopen jaren heeft de burgemeester heel veel aandacht geschonken aan rellen en vernielingen tijdens de jaarwisseling. De fractie van D66 vindt deze rellen en vernielingen ook verwerpelijk, en realiseert zich dat de politiecapaciteit beperkt is. Daarbij komt dat gedurende het jaar andere (zeer) ernstige misdrijven worden gepleegd zoals vernielingen, meervoudige diefstal, (sexuele) intimidatie en loverboys in bijv. De Vergt. Hiertegen kan de politie onvoldoende capaciteit inzetten, getuige de hoge incidentie van deze aangrijpende misdrijven.

  • Hoeveel mensdagen politiecapaciteit is de afgelopen jaren ingezet tijdens de jaarwisseling in onze gemeente en hoeveel capaciteit gedurende het gehele jaar om de problematiek in de wijk De Vergt in Zaltbommel aan te pakken?
  • Vindt de burgemeester met D66 dat gedurende het gehele jaar meer politiecapaciteit nodig is voor de problemen in De Vergt waaronder vernielingen, veelvuldige diefstal, (sexuele) intimidatie en loverboys?
  • Zo nee, hoe denkt u dan effectief deze problemen aan te pakken en welke boodschap heeft u dan voor de inwoners van De Vergt die al jaren met ernstige overlast worden geconfronteerd?
  • Zo ja, als er geen extra politiecapaciteit beschikbaar komt voor onze gemeente, mag de benodigde extra politiecapaciteit voor de problemen in De Vergt dan ten koste gaan van de beschikbare capaciteit tijdens de jaarwisseling? Zo niet, waar wilt u die benodigde extra capaciteit dan vandaan halen?

Frits van der Schans – D66