Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Vragen D66: Handhavingkosten

Vragen van D66: Verhalen van handhavingkosten

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Verhalen van handhavingkosten

Op 15 april 2008 heeft de fractie van D66 ambtelijk contact gezocht met de gemeente in verband met een blokkade van de openbare weg door de bewoner van Kleinestraat 10 in Bruchem. Toen is gevraagd om deze openbare weg per omgaande vrij te maken. Enkele maanden later (3 september 2008) heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld omdat de blokkade nog steeds aanwezig was en omdat er een fiscaal justitiële onderzoek was gestart tegen (het bedrijf van) de bewoner van Kleinestraat 10. In uw antwoorden van 16 september geeft u aan dat een handhavingtraject is gestart en dat het genoemde fiscaal justitiële onderzoek niet relevant is voor het verhalen van de verwijderingkosten. Sindsdien is het bedrijf failliet verklaard, is eind april 2009 de blokkade in opdracht van de gemeente verwijderd en is in mei 2009 het pand aan de Kleinestraat door de curator verkocht. Dit handhavingtraject lijkt exemplarisch voor andere trajecten is daarom voor de fractie van D66 aanleiding om enkele vragen aan het college te richten, met het verzoek deze te beantwoorden.

  1. Waarom heeft deze handhavingprocedure meer dan één jaar in beslag genomen en binnen hoeveel tijd is het – juridisch bezien – mogelijk om een blokkade van de openbare weg te (laten) verwijderen?
  2. Hoeveel bedragen de totale kosten (ambtelijke kosten en externe kosten) van dit handhavingtraject? Verwacht u deze kosten daadwerkelijk te kunnen verhalen? Bent u niet een van de allerlaatste schuldeisers in dit faillissement?
  3. Had u door een korter handhavingtraject niet veel meer kans gemaakt om de handhavingkosten te kunnen verhalen?
  4. Zijn alle bouwwerken op het betreffende terrein gerealiseerd op basis van en conform een bouwvergunning? Zo nee, gaat u dan daartegen handhavend optreden en heeft u dat de curator laten weten zodat een nieuwe eigenaar daarvan op de hoogte is?

D66 fractie gemeenteraad Zaltbommel
Frits van der Schans