Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Vragen D66: Illegale bouw Nederhemert

Vragen van D66 betreffende illegale bouw/werkzaamheden Nederhemert

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Illegale bouw/werkzaamheden en milieurisico’s in landschappelijk waardevol gebied Nederhemert Noord (perceel Maasdijk 3/voormalige Coöperatie)

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen te beantwoorden:

  1. Is het college bekend met het feit, dat op het perceel van de voormalige Coöperatie in Nederhemert Noord/Maasdijk 3 illegale (bouw)werkzaamheden plaatsvinden?
  2. Welke actie onderneemt het college op korte termijn om deze illegale activiteiten te doen stoppen?
  3. Welke actie onderneemt het college om op langere termijn/voor de toekomst aantasting van dit landschappelijk waardevolle gebied (ecologische hoofdzone/in het buitendijks gebied van de Afgedamde Maas)) tegen te gaan?
  4. Naar verluid is er bij de illegale werkzaamheden asbest vrijgekomen. Welke actie onderneemt het college op dit terrein? Onderzoek, aansprakelijkheid dader, in kaart brengen risico voor de omwonenden e.d.
  5. Welke plannen heft het college met dit al jaren leegstaande gebouw en omliggend perceel van de voormalige Coöperatie op deze waardevolle en kwetsbare locatie in Nederhemert Noord?
  6. Op welke wijze is het college voornemens de omwonenden te informeren over de gang van zaken?

Toelichting

Op het terrein van de voormalige Coöperatie aan de Maasdijk 3 te Nederhemert Noord worden sinds kort illegale (bouw)werkzaamheden verricht. Zo is/wordt er in vliegende vaart een chaletachtige woning gebouwd direct aan de oever van de Afgedamde Maas en vinden er ook andere werkzaamheden van (ver)bouwachtige aard plaats.

Het terrein bevindt zich in ecologisch/landschappelijk waardevol gebied, buitendijks aan de Afgedamde Maas.

Naar verluid is er bij de werkzaamheden asbest vrijgekomen. Omwonenden maken zich hier terecht zorgen over.

Het is zaak dat het college paal en perk stelt aan deze illegale en milieuaantastende activiteiten. Daarnaast dienen er waarborgen voor de toekomst te worden gesteld. om aantasting van het waardevolle/kwetsbare gebied te voorkomen.

Onderzoek naar de mogelijke milieurisico’s door vrijgekomen asbest is zeer urgent.

D66 fractie gemeenteraad Zaltbommel
Frits van der Schans