Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

D66-artikel: Wild West in Zaltbommel

Wild West in Zaltbommel

Al ver voor de verkiezingen in 2006 was er commotie over de manier waarop Zaltbommel de ruimtelijke ordening organiseert en invult. Zo werd in de vorige raadsperiode een plan voor uitbreiding van de glastuinbouw vastgesteld dat bol stond van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. En binnen de sterk verouderde bestemmingsplannen stond het vorige college bijna alles toe wat onze lieve Heer had verboden. Niet voor niets werd de ‘oude politiek’ hard afgestraft. Dit college zou het anders doen en de eerste tekenen waren positief. Zo ging, geholpen door de Raad van State, het plan voor 250 ha kassen extra van tafel en de vergunningverlening en –handhaving zouden worden aangescherpt. Nu na drie jaar maakt D66 de balans op.

Ogenschijnlijk zijn er weinig problemen en slechts een enkele keer ligt een wethouder onder vuur. Zo’n brandje wordt dan vakkundig geblust door de coalitie partijen. Is er dan wel iets aan de hand qua ruimtelijke ordening en de verlening en handhaving van vergunningen? D66 denkt van wel en heeft daarvan enkele voorbeelden.

*  In de haven van Zaltbommel worden enkele boten permanent bewoond waardoor passerende boten niet kunnen overnachten in de haven. De gemeente weet hier al jaren van en heeft nog niets gedaan.

* Het college ontmantelt dekmantelbedrijven niet maar werpt hen juist een mantel der liefde toe door ze te gedogen. Voorbeelden hiervan zijn een buxuskwekerij (Nieuwaal), champignonkwekerij (Zuilichem) en paardenfokkerij (Bruchem).
 
* Brutale burgers eigenen zich de openbare weg toe waardoor nu al een jaar lang een wandel-/ruiterpad geblokkeerd is voor alle verkeer (Kerkwijk). Ondanks aandringen van burgers is er nog niets gebeurd.

* Het college verleent medewerking aan de bouw van een kerk ondanks het feit dat het bestemmingsplan hiervoor geen enkele ruimte biedt (Aalst). Hiermee schaadt het college de rechten van omwonenden.

* Enkele tuinders bouwen waar ze willen en overtreden daarbij niet zelden de ruime regels van het bestemmingsplan of de bouwvergunning (Brakel en Nieuwaal). Eventuele handhaving is niet succesvol omdat deze tuinders lepere juristen hebben dan de gemeente.
 
* De gemeente vergeet recent zelfs om de aanvraag voor een bouwvergunning van een kas (op een juiste wijze) te behandelen. Hierdoor wordt automatisch een eerste fase vergunning verleend (Kerkwijk).

Het is duidelijk dat de gemeente Zaltbommel nauwelijks uitvoering geeft aan haar eigen regels en beperkt toeziet op haar vergunningen. Hierdoor hebben de ‘brutalen’ in onze gemeente op zijn minst de halve wereld. En als daarmee de niet-brutalen de andere helft zouden hebben, was het niet eens een groot probleem. Maar door het Wild West beleid van onze gemeente worden de rechten van de ‘brave burgers’ juist aangetast en weten zij niet meer waar ze aan toe zijn. Deze onzekerheid belooft niet veel goeds. In de achterkamers wordt momenteel een nieuw plan voor de glastuinbouw opgesteld. Binnenkort komt het college daarmee naar buiten en voor je het weet staat er dan ook bij u een kas in de achtertuin. Dat mag niet gebeuren want ook de ‘brave burgers’ hebben rechten en er staan al veel teveel kassen in de Bommelerwaard.