Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2009

VRAGEN D66 / Informatie over en aanpak van inbraken

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Informatie over en aanpak van inbraken

Op 5 november jl. hebben burgemeester Van den Bosch en teamchef De Zeeuw antwoord gegeven op een groot aantal vragen met betrekking tot het grote aantal inbraken die bij de Zaltbommelse gemeenteraad leven. De verstrekte informatie vormde evenwel nauwelijks antwoord op de gestelde vragen. Sindsdien bereikt de fractie van D66 voortdurend nieuwe informatie die aanvullend en soms strijdig is met hetgeen in de carrousel verteld. Daarom wil de fractie van D66 nu de eerder gestelde en aanvullende vragen schriftelijk aan u voorleggen, met het verzoek deze te beantwoorden.

Hoeveel aangiften van inbraken zijn er in de maanden augustus, september en oktober gedaan? Is er bij deze inbraken ook geweld tegen de bewoners gebruikt? Bij hoeveel van deze inbraken heeft de technische recherche sporenonderzoek gedaan?
Welke nazorg geven politie, gemeente en andere organisaties? En hoe vaak wordt hier gebruik van gemaakt?
Is uw capaciteit voldoende om onderzoek te doen naar cq te rechercheren op alle informatie die uw organisatie de afgelopen weken heeft verzameld en binnengekregen?
Kent u de succesvolle aanpak met betrekking tot inbraken van de politie in het district Den Bosch en omstreken? Bent u bereid om deze aanpak per omgaande over te nemen?
Bent u bereid te bevorderen, dat de lokale problematiek in samenwerking met het district Den Bosch en omstreken wordt aangepakt? Inbrekers kijken namelijk niet naar bestuurlijke en politionele grenzen.
Heeft u ook afspraken gemaakt met (andere) inwoners van de Vergt om hen nader te informeren en met hen te spreken over een wijkgerichte aanpak? Zo nee, vindt u niet dat juist ook deze inwoners recht hebben op vergelijkbare aandacht en aanpak?
 
Frits van der Schans – D66