Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 november 2009

VRAGEN D66 / Intimidatie leerkrachten en vernielingen eigendommen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66
Datum: 19 november 2009

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Intimidatie van leerkrachten en vernielingen van hun eigendommen

De afgelopen dagen maakte het Brabants Dagblad meerdere malen melding van intimidatie en vernieling van eigendommen van leerkrachten van het Cambium. Daarbij wordt gemeld dat de aanleiding (mogelijk) ligt in het aanspreken van enkele leerlingen door een betreffende leerkracht. Vandaag kopt het Brabants Dagblad “Terreur tegen docenten gaat door”, maar blijven maatregelen tegen verdachte leerlingen nog steeds uit. Dit heeft grote consequenties voor het functioneren van leerkrachten en daarmee de scholen in het algemeen, en de getroffen leerkrachten in het bijzonder. Uit eigen onderzoek van D66 blijkt dat deze zeer ernstige voorvallen niet op zichzelf staan. D66 vindt dat een goed georganiseerde en straffe aanpak vereist is om te voorkomen dat ‘de straat regeert op scholen in Zaltbommel’.
Het voorgaande is aanleiding voor enkele schriftelijke vragen van de fractie van D66, met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
1.Op welke wijze wordt het college geïnformeerd over gevallen van intimidatie en/of vernieling tegen onderwijzers en leerkrachten in de gemeente Zaltbommel?
2.Hoe vaak is er de afgelopen 3 jaar sprake geweest van intimidatie en/of vernieling tegen onderwijzers en leerkrachten?
3.Welke acties onderneemt het college na melding van een geval van intimidatie en/of vernieling tegen onderwijzers en leerkrachten?
4.Bent u het eens met D66 dat de gemeente een belangrijke rol dient te spelen bij het voorkomen, terugdringen en oplossen van deze problematiek vanuit het onderwijs- en/of jeugdbeleid?
5.Bent u het eens met D66 dat de burgemeester bij de politie dient aan te dringen op een krachtige aanpak van deze problematiek vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en bescherming van medewerkers in overheidsdienst?
6.Bent u het eens met D66 dat na intimidatie en/of vernieling tegen onderwijzers en leerkrachten, leerlingen die een gerede verdenking van op zich hebben geladen, hangende het onderzoek geschorst dienen te worden van school?
[Als een leerkracht wordt beschuldigd (door een leerling) van ontoelaatbaar gedrag, wordt de leerkracht (hangende het onderzoek en ter bescherming van de leerling) geschorst. In die lijn kan een leerling waartegen een gerede verdenking van intimidatie en/of vernieling bestaat, ook worden geschorst lopende het onderzoek ter bescherming van de leerkracht].
7.Bent u bereid om een ‘programma’ gericht, op het corrigeren van het intimiderende en vernielzuchtige gedrag te (laten) ontwikkelen, dat deze jongeren tijdens hun schorsing –als alternatief voor de reguliere lesstof– behoren te volgen?

Frits van der Schans (D66)

De vragen zijn inmiddels beantwoord, klik hier voor meer info!