Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 november 2009

VRAGEN D66 / Vergunning kassen in Poederoijen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66
Datum: 24 november 2009

Aan de voorzitter van de raad
Onderwerp: Vergunning kassen in Poederoijen

Voor een perceel aan de voet van de Maasdijk, liggend aan de Dorpstraat, heeft de gemeente een bouwvergunning voor een nieuwe kas afgegeven. Een locatie die in de Samenwerkingsovereenkomst Glastuinbouw is voorzien als te ontstemmen intensiveringgebied en waarop in het Masterplan Poederoijen een huis / landgoed was ingekleurd. Het voorgaande is aanleiding voor enkele schriftelijke vragen van de fractie van D66, met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
1.Op welke datum is de aanvraag voor een kas aan de Dorpsweg / Maasdijk te Poederoijen ingediend? Voor welke teelt zal deze kas worden gebruikt? Heeft u getoetst of de omvang van deze kas overeenkomt met die van een economisch volwaardig bedrijf?
2.Hoe verhoudt deze aanvraag zich tot het opgestelde Masterplan Poederoijen, aangezien op deze locatie een huis / landgoed is ingekleurd?
3.Heeft de aanvrager van deze kas meegewerkt aan het Masterplan Poederoijen en welke inbreng had hij daarbij?
4.Hoe verhoudt deze aanvraag zich tot de samenwerkingsovereenkomst, aangezien deze locatie valt binnen een van de intensiveringgebieden die voor ontstemming is aangemerkt?
5.Blijkt uit het verlenen van deze bouwvergunning niet expliciet dat de samenwerkingsovereenkomst onvoldoende sturingskracht heeft om de omschreven doelen (ondermeer geen kassen nabij de dorpen en dijken) te realiseren?
6.Zijn er sinds de besluitvorming over de samenwerkingsovereenkomst in de Zaltbommelse gemeenteraad nog aanvragen voor kassen in de gemeente Zaltbommel ingediend?
7.Welke maatregelen gaat u ondernemen om te voorkomen dat nog meer aanvragen voor kassen op ongewenste locaties behoeven te worden toegekend? Bent u bereid om daartoe een voorbereidingsbesluit te nemen?

Frits van der Schans (D66)