Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 december 2009

VRAGEN D66 / Wegwerkzaamheden Steenweg Bruchem

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Wegwerkzaamheden Steenweg Bruchem

De afgelopen weken worden werkzaamheden langs de Steenweg bij Bruchem uitgevoerd. Hiertoe is op drie plaatsen de weg gedeeltelijk afgezet. De wijze waarop dit is gedaan leidt tot zeer gevaarlijke situaties, ondermeer doordat een goede belichting ontbreekt. Op 8 december is ter hoogte van een van deze afzettingen een fietser aangereden. Het voorgaande is aanleiding voor enkele schriftelijke vragen van de fractie van D66, met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
1.Van wanneer tot wanneer worden werkzaamheden aan en langs de Steenweg bij Bruchem uitgevoerd?
2.Welke voorzieningen (oa afzettingen en belichting) moet de aannemer treffen om gedurende deze periode het verkeer ter plaatse veilig te laten verlopen?
3.Zijn deze voorzieningen ook daadwerkelijk getroffen?
4.Bent u het met de fractie van D66 eens dat juist in deze tijd van het jaar, dergelijke wegwerkzaamheden goed moeten worden belicht?
5.Bent u bereid om per omgaande belichting (en andere aanvullende maatregelen) te verplichten ten behoeve van de verkeersveiligheid?

Frits van der Schans (D66)