Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 januari 2010

PERSBERICHT / Brug naar de Toekomst

<!–
@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>


-Presentatie
verkiezingsprogramma gemeenteraad-

Brug
naar de Toekomst” op Markt in Zaltbommel

D66
staat zaterdag 16 januari as. van 10.00 tot 14.00 uur weer met haar
lokale campagne “D66 Springlevend” op de Markt in Zaltbommel. Er
is vooral aandacht voor de presentatie van het kersverse
verkiezingsprogramma “Brug naar de Toekomst”. Frits van der
Schans, fractievoorzitter en lijsttrekker voor D66 bij de
raadsverkiezingen op 3 maart, overhandigt om 11.30 uur de eerste
exemplaren van dit programma aan een aantal belangstellenden met
verschillende maatschappelijke achtergronden.

Het
verkiezingsprogramma “Brug naar de Toekomst”
geeft een compact en helder overzicht van tien onderwerpen die voor
de inwoners van dorpen en stad in de gemeente Zaltbommel van belang
zijn. Onder het motto “De TIEN van D66” is er onder meer aandacht
voor de grote ombuigingsoperatie. D66 vindt dit de belangrijkste
opgave voor komende jaren. De partij wil deze operatie met een
nieuwe aanpak gaan uitvoeren. Hierbij gaat het om de gezamenlijke
inzet van de belangrijkste betrokken partijen, zoals college en raad,
de ambtelijke organisatie, maar ook maatschappelijke groepen en
instanties.

D66
wil de noodzakelijke bezuinigingen niet afwentelen op inwoners en
verenigingen. Ze wil daarom geen belastingverhoging en de subsidies
voor verenigingen handhaven. Fundamentele voorzieningen als
bibliotheek en theater mogen niet verder worden aangetast.
Besparingen kunnen worden bereikt door “het snijden in eigen
vlees”. Voorbeelden hiervan zijn: een kleinere ambtelijke
organisatie, minder regelgeving en doelmatiger werken,forse
inkrimping van de regionale organisatie, intensieve samenwerking met
de gemeente Maasdriel, Ook wil D66 zo snel mogelijk een einde maken
aan de enorme kosten, die gepaard gaan met de vergoeding van het
vervoer van leerlingen naar met name christelijke scholen elders in
het land.

Inwoners
meer betrekken

D66
wil inwoners, ondernemers en organisaties veel meer gaan betrekken
bij bestuur en beleid. Dit
moet dan wel in een zeer vroeg stadium gebeuren. “Er kan veel meer
gebruik worden gemaakt van kennis en ideeën in de samenleving; dat
geeft ook meer draagvlak”, aldus het verkiezingsprogramma. Inwoners
worden ook nog te vaak en te veel aan het lijntje gehouden in hun
contacten met de gemeente. De daad wordt nog te weinig bij het word
gevoegd.

In
“Brug naar de Toekomst”
is er veel aandacht voor sport, cultuur en toerisme en recreatie.
Kunst en cultuur vormen naar de mening van D66 het cement van de
samenleving. De gemeente doet te weinig met de kansen en
mogelijkheden die er op dit terrein zijn. De partij wil meer steun
voor evenementen en festivals, ook die in de dorpen, geen
bezuinigingen op theater De Poorterij, het Stadskasteel en andere
culturele voorzieningen. Verder zijn er voorstellen voor een
jaarlijkse Cultuurprijs, de verkiezing van een Gemeentedichter en een
Cultuurestafette door alle kernen.

Toeristische
en recreatieve kansen kunnen meer worden benut door meer en een
betere promotie en marketing van ons gebied. De samenwerking met het
TRIP en het Platform Promotie Bommelerwaard moet worden
uitgebreid.D66 pleit voor de komst van een Stadswinkel in het oude
Stadhuis op de Markt.

Minder
kassen

Belangrijk
speerpunt in het programma is ook het terugdringen van de kassen in
de gemeente. D66 wil kassen bij dorpen en in open landschappen
saneren en mogelijk verplaatsen naar bedrijventerreinen. Er wordt
niet meegewerkt aan een bestemmingsplan met nieuwe kassen bij
Zuilichem.

Tot
de “TIEN van D66” behoort ook het onderwerp ‘verkeer en veilig
wonen’. D66 wil de verkeersoverlast van met name vrachtverkeer
verder verminderen en kiest voor ingrijpender maatregelen. Ze is
voorstander van een autovrije Waterstraat. Criminaliteit en overlast
in wijken en buurten moeten krachtiger en met meer structuur worden
aangepakt. “Het waarborgen van een veilige woonomgeving is een
kerntaak van de overheid. Daarin past meer aandacht voor en
betrokkenheid van de wijkbewoners”, aldus D66.

D66
richtte
zich ook al buiten verkiezingstijd op direct contact met inwoners
over zaken die hen raken en bezighouden. Deze lijn wordt voortgezet.
Volgens de partij werkt dit merkbaar beter op de Markt tussen de
boodschappen door dan in formele bijeenkomsten als de
raadsvergadering en de Carrousel. Bovendien kan aan de relatie en de
communicatie van het gemeentebestuur met organisaties en inwoners
nogal wat worden verbeterd.

Het
bekende springkussen is weer aanwezig voor de kinderen. Tijdens de
actie op de Markt zijn naast fractievoorzitter/lijsttrekker Frits van
der Schans ook zijn “running mate” Thom Ummels en andere
kandidaten als Jolanda Maas en Dick Vleeskruijer present.
Belangstellenden kunnen ook met andere vragen en problemen bij hen
terecht of zich aanmelden als lid.

Benieuwd naar ons programma? Lees het online of in pdf formaat.