Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 januari 2010

VRAGEN D66 / Veiligheid en criminaliteit Thorbeckeplein

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Veiligheid en criminaliteit Thorbeckeplein

De afgelopen dagen hebben inwoners van met name het Thorbeckeplein opnieuw kritiek op de veiligheid en de aanpak van de criminaliteit in De Vergt. De burgemeester geeft aan “begrip te hebben voor de getoonde boosheid en frustraties” en “zicht te hebben op de daders”. Voor de fractie van D66 is het niet acceptabel dat de burgemeester (en politie) weet wie de daders zijn, en desondanks aangeeft weinig te kunnen doen.
De afgelopen weken toont een zeker mate van verwaarlozing van criminaliteit in Culemborg, hoe een gemeenschap kan ontsporen. D66 vindt dat de gemeente Zaltbommel er alles aan dient te doen om zo’n situatie te voorkomen. En gisteren geeft de raad van korpschefs aan dat gemeenten een grotere rol moeten spelen bij de aanpak van criminele jeugdbendes en overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen.
Deze berichten zijn aanleiding voor enkele schriftelijke vragen van de fractie van D66 aan B&W en burgemeester, met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

1. Heeft u kennis genomen van de gegevens die door de politie aan RTL Nieuws zijn verstrekt?

Uit deze gegevens blijkt dat er in Gelderland-Zuid de afgelopen jaren vier criminele en 15 overlastgevende jeugdgroepen actief waren, alsmede meer dan 100 (!) hinderlijke jeugdgroepen.

2. Bent u bekend met deze cijfers? Zijn de criminele, overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen ook actief in de gemeente Zaltbommel? Zo ja, hoeveel jongeren zijn betrokken bij de verschillende groepen? Om wat voor jongeren gaat het? Wat is hun achtergrond?

3. Wat vindt u van de kritiek van de raad van korpschefs dat gemeenten een grotere rol dienen te spelen in de aanpak van de overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen? Welke van de aanbevelingen van de raad van korpschefs heeft u al ter harte genomen?

4. Op welke wijze spreekt u de politie aan om zich te richten op de criminele jeugdbendes en andere overlastgevende/hinderlijke groepen?

Bewoners geven aan dat de gemeente zijn afspraken niet nakomt dan wel een veel te slappe aanpak hanteert. Ook zouden jonge criminelen die worden aangehouden per omgaande weer terug op straat staan.

5. Welke afspraken (en wanneer) hebben B&W cq de burgemeester gemaakt met bewoners(groepen) van De Vergt en specifiek van het Thorbeckeplein? Op welke wijze heeft u deze afspraken vastgelegd en gecommuniceerd met de bewoners(groepen)? Welke afspraken zijn wel en welke (nog) niet door de gemeente nagekomen?

6.  Onderzoekt de gemeente samen met de politie gericht de daders, welke bij de burgemeester / gemeente bekend zijn? Welke acties en maatregelen hanteert u daarbij? Tot welke resultaten heeft dit geleid, aantal aanhoudingen en voorgeleidingen?

7.Bent u het met D66 eens dat de overheid verantwoordelijk is voor een veilige leefomgeving voor alle inwoners? Welke probleemoplossende en bestrijdende acties hebben de burgemeester en het college op korte termijn voor ogen voor de gehele gemeente Zaltbommel en De Vergt in het bijzonder?

8. Welke aanvullende mogelijkheden en middelen hebben gemeente, burgemeester en politie om daders waarop u zicht heeft aan te houden, zodat zij kunnen worden voorgeleid aan de rechter? Bent u bereid om alle middelen die u (B&W en burgemeester) ter beschikking staan hiervoor in te zetten?

9. Kunt u het zich voorstellen dat het vertrouwen van de bewoners van het Thorbeckeplein in de lokale overheid cq de burgemeester is geschonden? Welke acties gaat u ondernemen om het vertrouwen te herstellen?

Frits van der Schans (D66)