Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 januari 2010

SCHRIFTELIJKE VRAGEN / Sluiting Philpsschool

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Sluiting Marokkaans buurthuis ‘Philipsschool’

In de avond van 19 januari 2010 heeft de politie, na bedreiging door de aanwezige Marokkaanse jongeren, de Philipsschool in Zaltbommel ontruimt. Dit is het zoveelste incident de afgelopen jaren in en nabij de Philipsschool en kennelijk de druppel die de emmer doet overlopen. De fractie ondersteunt de sluiting van de Philipsschool en hoopt dat criminelen binnen deze groep jongeren eindelijk stevig worden aangepakt. Daarom legt de fractie van D66 enkele schriftelijke vragen aan B&W en burgemeester voor, met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

1. Functioneert het cameratoezicht nabij de Philipsschool?

2. Heeft de gemeente zicht op de activiteiten die plaatsvinden in de Philipsschool?
Zo ja, op welke wijze?
Zo nee, waarom niet? Er bestaan immers al langere tijd vermoedens van criminele activiteiten in en nabij de Philipsschool.

Eerder deze maand heeft de burgemeester laten weten zicht te hebben op de daders van de inbraken in De Vergt / het Thorbeckeplein.

3. Houden deze –vermeende- daders van inbraken in De Vergt / het Thorbeckeplein zich ook regelmatig op in en nabij de Philipsschool?

4. Heeft de politie bij de ontruiming van de Philipsschool nog goederen gevonden die (mogelijk) afkomstig zijn van woninginbraken?

5. Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat Marokkaanse jongeren die zich normaliter ophouden in de Philipsschool, nu elders in Zaltbommel overlast gaan veroorzaken?

6. Op welke wijze heeft u de omwonenden en andere betrokkenen geïnformeerd over deze sluiting? Hoe gaat u hen betrekken bij een aanpak om te komen tot een goed functionerend buurthuis?

Frits van der Schans (D66)