Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 maart 2017

D66 stelt schriftelijke vragen over geitenstal

Datum 26 maart 2017

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: ontwikkelingen beoogde geitenstal Schoofbandweg 10 Rossum

Vragen:

Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Via de media vernemen wij berichten over nieuwe plannen en ontwikkelingen betreffende de beoogde geitenstal aan de Schoofbandweg 10 in Rossum. Is uw college bekend met deze nieuwe ontwikkelingen?
  2. Er zou nu sprake zijn van een aanvraag voor een stal voor 1150 vleeskalveren. Wat betekent de vestiging van een dergelijk groot veeteeltbedrijf voor de omwonenden en de bedrijven op bedrijventerrein De Wildeman, alsmede voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein?
  3. Welk standpunt neemt uw college in ten aanzien van deze mogelijke nieuwe vestiging? En wat vindt u van de mogelijkheid, dat dit een opstap is naar een grote geitenstal op langere termijn.
  4. Heeft u contact en overleg met het gemeentebestuur van Maasdriel over deze ontwikkelingen?
  5. Op welke wijze en op welke termijn gaat u de inwoners en ondernemers in de gemeente Zaltbommel informeren over de stand van zaken?

Toelichting

In de media verschenen afgelopen week berichten over nieuwe plannen die de betrokken ondernemer heeft ingediend bij de gemeente Maasdriel betreffende de locatie Schoofbandweg 10 in Rossum. Het zou gaan om een groot veeteeltbedrijf voor 1150 vleeskalveren. Dit zou (voorlopig) in de plaats komen van de omstreden vestiging van een mega-geitenstal voor 5100 geiten.

Inwoners en ondernemers zijn al geruime tijd bezorgd over de vestiging van deze mega-geitenstal. Naar onze waarneming veroorzaken de genoemde mediaberichten weer veel vragen en onrust. Er is derhalve dringend behoefte aan informatie van de zijde van de gemeente.

 

Thom Ummels, fractievoorzitter D66