Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 juni 2017

Beleid huisvesting arbeidsmigranten

Raad 1 juni 2017/Beleid huisvesting arbeidsmigranten.

De D66 fractie heeft eerder bij de behandeling van de concept nota een aantal concrete standpunten aangegeven. Een aantal zaken heeft het college meegenomen in het definitieve voorstel. Op een paar punten hebben wij zorg of verschillen we van mening met het college.

Huisvesting van arbeidsmigranten bij het bedrijf is geen goede zaak. Ook niet op piekmomenten. Het leidt tot een ongewenste koppeling van werken en wonen. Iets uit vervlogen tijden,waarbij de fabrikant weekloon betaalde aan arbeiders, die woonden in huisjes en die zich verpoosden in kroegen van diezelfde fabrikant. Zo werd het weekloon rondgepompt!

Wat is de reden dat het college de oorspronkelijk regeling op dit punt heeft verruimd? Behalve dan de bekende druk vanuit de sector?

Handhaving is in dit dossier cruciaal! De wethouder toonde zich optimistisch op dit punt. Maar kan hij ons uitleggen hoe hij denkt te handhaven, dat er niet permanent wordt gewoond bij de bedrijven? Zeker als de piekmomenten elkaar opvolgen en er in feite sprake is van een piekjaar. En hoe ziet hij de inpassing van de woonunits. Er zijn al tal van bezwaren van omwonenden.

Andere vraag is hoe het staat met de handhaving van illegale bewoning op recreatieterreinen waarvoor D66 al eerder aandacht heeft gevraagd.

De overgangsperiode blijven we lang vinden. Maar we hebben begrip voor de argumenten die de wethouder in de Carrousel gaf.

Wij vragen hem wel goed te monitoren en jaarlijks te rapporteren.

Ook horen wij graag binnenkort meer over de door de wethouder genoemde initiatieven voor huisvestingsprojecten van de kant van ondernemers in dit gebied.

Thom Ummels

Fractievoorzitter D66 Zaltbommel