Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juli 2017

Persbericht: Geen uitstel tot na de verkiezingen

D66 wil in gesprek met inwoners over samengaan Maasdriel

De D66 fractie in de gemeenteraad van Zaltbommel pleit voor het houden van tafelgesprekken met inwoners en ondernemers in de Bommelerwaard over het samengaan met Maasdriel tot één gemeente. Deze gesprekken moeten niet worden uitgesteld tot na de verkiezingen, zoals het procesvoorstel aan de raad aangeeft. D66 fractievoorzitter Thom Ummels uit zich in scherpe bewoordingen over het vertragen van de besluitvorming over het rapport “Bestuurlijke toekomst Bommelerwaard”(rapport Berenschot). Hij noemt het uitstel “het virus van de bestuurlijke angst”.

Vandaag spreekt de gemeenteraad van Zaltbommel over het rapport Berenschot. Dit gebeurt uitsluitend over het proces hoe verder om te gaan met dit rapport. De inhoud en de wijze van communicatie met inwoners en ondernemers is niet opgenomen in het procesvoorstel.

Bijna vijf maanden heeft de gemeenteraad als opdrachtgever van dit onderzoek erover gedaan om te komen tot een openbare behandeling. En wat bespreken wij vandaag? Alleen een procesvoorstel. Gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties moeten zo nodig pas na de verkiezingen plaatsvinden. Alsof inwoners pas dan hun meningen en ideeën kunnen verwoorden”, aldus Thom Ummels.

D66 begrijpt niets van dit uitstel. “Het rapport is kraakhelder en ademt maar één richting en dat is een bestuurlijke fusie met Maasdriel. Alle andere stappen zijn omtrekkende bewegingen, die slechts tijd, energie en geld kosten. En dat gaat ten koste van onze inwoners!”

D66 zelf in gesprek

D66 gaat zelf met regelmaat in gesprek met inwoners,ondernemers en anderen over het samengaan met Maasdriel. “Dat doen we al jaren en we gaan hier nu nog intensiever mee door. Op straat, bij inloopmeetings, en op uitnodiging. D66 maakt er ook een hoofditem van bij de komende raadsverkiezingen”, zo geeft Thom Ummels aan.