Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juli 2017

Persbericht: D66 wil openbaar debat geitenstal en intensieve veehouderij!

geitenmegastal_protest_Maasdriel

 geitenstalDe D66 fractie in de gemeenteraad van Zaltbommel heeft verzocht om een openbaar raadsdebat over de aankoop van een perceel voor de beoogde mega geitenstal en hiermee samenhangende vraagpunten. De fractie vindt het onderwerp dermate belangrijk dat het in de eerstkomende Carrousel op 31 augustus aan de orde moet komen. Niet alleen de gewraakte mega geitenstal aan de Schoofbandweg in Rossum. Ook het algemene beleid voor intensieve veehouderij, het voorkomen van nieuwe problemen en de samenwerking op dit punt met Maasdriel zijn gespreksonderwerpen.

De D66 fractie heeft vorig jaar de mogelijke vestiging van de mega geitenstal op de raadsagenda laten zetten. Nu deze dreiging gelukkig is weggenomen, resten er nog een paar relevante vraagpunten. Die zijn voor nu, maar nog meer voor de toekomst van belang. We zijn er met deze aankoop namelijk niet ”, aldus fractievoorzitter Thom Ummels. “Daarnaast vinden wij dat de aankoopsom openbaar gemaakt moet worden. De raadsleden is op dit moment geheimhouding opgelegd, maar dat is niet goed. Het gaat om gemeenschapsgeld en inwoners mogen dus wel weten waarover het gaat. Het is ook niet goed voor de beeldvorming. Er doen al allerlei wilde verhalen de ronde over de hoogte van de aankoopsom”.

Debatpunten

D66 heeft de volgende vraagpunten opgevoerd voor het raadsdebat.

  • Wat heeft het college doen besluiten om het preceel aan de Schoofbandweg ver boven de marktwaarde aan te kopen. Hoe verhoudt zich tot mogelijke precedentwerking in de toekomst?
  • D66 vraagt het college de aankoopsom openbaar te maken. Het gaat om gemeenschapsgeld, waarvan de besteding voor iedereen helder moet zijn.
  • Waaruit bestond en bestaat de gezamenlijke aanpak van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel op dit dossier?
  • Staat de zaak Schoofbandweg op zichzelf of zijn er meer van dergelijke locaties/bedrijven in de sector intensieve veehouderij in de gemeente of in het aangrenzend gebied van Maasdriel op komst?
  • Wat is het gemeentelijk beleid tav deze bedrijven in het bijzonder en tav de intensieve veehouderij in het algemeen? Ook gelet op allerlei bestuurlijke ontwikkelingen(bv provincie Noord-Brabant). Er komen strakkere regels. En er verschijnen steeds meer onderzoeken en rapporten die wijzen op ernstige risico’s en schade voor volksgezondheid en milieu. Nog los van de dramatische gevolgen die de Q-koorts heeft veroorzaakt.
  • Zijn of worden er beleidsafspraken gemaakt met de samenwerkingsgemeente Maasdriel?