Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 augustus 2017

Vragen D66 over rechtmatigheid PGB gelden

De gemeente Zaltbommel werkt al geruime tijd met tarieven die door het College van B en W zijn vastgesteld, zonder daartoe bevoegd te zijn. Dit blijkt uit berichtgeving in dagblad De Gelderlander op 26 juli 2017. De tarieven missen derhalve de juridische grondslag. De bevinding volgt na een rechterlijke uitspraak die in een specifiek geval de gemeente Geldermalsen aangaat. De juridisch adviseur in deze zaak verklaart dat de uitspraak van toepassing is op alle gemeenten in de regio Rivierenland, waar Zaltbommel maar ook Maasdriel toe behoren. De D66 fractie in de gemeenteraad van Zaltbommel wil zo snel mogelijk weten wat de consequenties zijn voor de inwoners. De volgende vragen zijn voorgelegd aan het College van B en W:

– Is het college bekend met de publicatie in de Gelderlander, editie Rivierenland, van 26 juli jl. over de rechterlijke uitspraak inzake het toekennen van PGB budget in de gemeente Geldermalsen?
– Volgens dit artikel moeten gemeenten in Rivierenland “hard aan de bak” om zowel de uitvoering van de jeugdhulpverlening als de Wmo te repareren. Wat betekent dit voor de gemeente Zaltbommel?

– Dekken de toegekende pgb-gelden de daadwerkelijke zorgkosten? Om hoeveel aanvragen en toegekende aanvragen gaat het in onze gemeente?

– Zijn er rechtszaken geweest en lopen er rechtszaken met inwoners over de hoogte c.a. van het pgb? Zo ja, hoeveel rechtszaken en wat zijn hiervan de uitkomsten?