Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 september 2017

D66 stelt raadsvragen over aankoop perceel geitenstal

D66 fractievoorzitter Thom Ummels heeft in het vragenuurtje bij de raadsvergadering van 14 september aanvullende vragen aan het college gesteld over de aankoop van het perceel aan de Schoofbandweg te Rossum, beter bekend als het “geitenstalperceel”. Al eerder had de D66 fractie schriftelijke vragen gesteld over deze aankoop.

1.Openbaarheid. Uw college koos in eerste instantie voor een vertrouwelijke en besloten procedure met het oog op de privacy. Naar onze mening dient bij dit soort rechtshandelingen(bv aankopen) die met gemeenschapsgeld tot stand komen openbaarheid als principe te gelden. En niet andersom, zoals college in beantwoording aangeeft.

Is het college dit bij nader inzien met ons eens?

2. Hoe denkt het college speculatieve acties die overheden/gemeente onder (maatschappelijke) druk zetten om onroerend goed aan te kopen te voorkomen of hierop te anticiperen? Het gaat hierbij om de vestiging van bv intensieve veehouderijen.

3.Volksgezondheid is primair! Welk beleid hanteert het college om bedrijven te weren, te saneren of met scherpere handhaving te belasten, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Met name (intensieve) veehouderij. Steeds meer rapporten wijzen op schadelijke effecten voor inwoners.

4.Samenwerking Maasdriel; gezamenlijk beleid is ook op dit punt meer dan noodzakelijk! Dit dossier is een schoolvoorbeeld hoe het niet moet.

Wat heeft het college van deze affaire geleerd en wat wordt de nieuwe aanpak?