Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 oktober 2017

D66 stelt schriftelijke vragen over Buitenstad

datum: 15 oktober 2017

Aan: de voorzitter van de raad

Onderwerp: ontwikkeling Buitenstad en noodoproep Ver. Buitenstad i.o.

Vragen

Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Wordt de ontwikkeling van de Buitenstad bedreigd door een plan tot verbouwing van de huidige vestiging van Albert Heijn?
  2. Zoja, waaruit bestaat deze bedreiging en wat gaat uw college doen om deze te beteugelen?
  3. Zoneen, wat is dan het effect van deze verbouwing op de ontwikkeling van de Buitenstad?
  4. Wat is uw reactie op de recente noodoproep van de Vereniging Buitenstad i.o. en op haar plan met betrekking tot de Buitenstad?
  5. Wilt u de gemeenteraad op de kortst mogelijke termijn, en dan in elk geval korter dan de door u beoogde drie weken, nader informeren over de status van de Buitenstad?
  6. Wat is de reden dat u tot op heden zo summier en traag bent omgesprongen met informatie over dit dossier naar de gemeenteraad?

Toelichting
De gemeenteraad heeft in twee instanties een noodoproep ontvangen van de Vereniging Buitenstad i.o. over een verbouwingsplan van Albert Heijn, dat naar haar mening de ontwikkeling van de Buitenstad bedreigt.
Het college wil drie weken de tijd nemen om een reactie te geven en de raad nader te informeren over het dossier Buitenstad.
Gezien de genoemde noodoproep en het bestaande informatiegebrek bij de gemeenteraad vraagt de D66 fractie met spoed (dus korter dan drie weken) om actuele en adequate informatie ter zake.