Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 november 2017

Kunst- en cultuurbeleid de Actie

  • Kunst en cultuur zijn van groot belang voor economie, sociale cohesie, imago en aantrekkingskracht. Het levert bezoekers en toeristen, nieuwe inwoners en bedrijven en positieve publiciteit op. mEn ook hier geldt een noodzakelijke beleidstriptiek. Ambitie gekoppeld aan visie, structurele en integrale aanpak, focus en onderscheidend zijn. De nota wordt beheerst wordt door termen als “samenwerking” en “verbinding”, het belang van kunst en cultuur wordt bejubeld, citymarketing wordt onderstreept. Maar het zijn slechts woorden die niet tot de broodnodige aanpak leiden. Je hoort wel stappen, maar je ziet ze niet! Er is meer daadkracht nodig en deze sector blijft nog teveel een stiefkindje. Ook budgettair.
  • De nota geeft naar de mening van D66 op zichzelf een nuttige beschrijving van lopende zaken en voornemens. En helaas ook van een niet aflatende reeks van plannen en acties uit de vorige beleidsnota die niet zijn doorgegaan of in schoonheid zijn gestorven. Hieruit ontstaat ook een tweede manco: “de Parade der goede bedoelingen”. Nauwelijks concrete acties, meetbare doelen, tijds- en budgettaire kaders. Kortom nogal vaag en vrijblijvend en dat is, juist voor deze sector, levensgevaarlijk. Goede bedoelingen dienen vanzelfsprekend te zijn, maar het gaat ook hier om de effecten, om zichtbare en meetbare doelen.
  • Het zou zonde zijn als op deze manier de nota in een stoffig lade of digitaal archief terecht gaat komen. Wij verzoeken de wethouder en het college dan ook om meer scherpte en meer focus aan te brengen. Dit is ook voor de gemeenteraad van belang bij evaluatie en beleidskeuzen. Een verzoek dat wij mede namens andere fracties hebben vastgelegd in een motie.
  • Nog een paar losse elementen tot slot.
    – Heeft het college overwogen om een gezamenlijke beleidsnota te maken samen met onze samenwerkingspartner Maasdriel.
    – Cultuurfonds. Het negatief besluit van jaren geleden kan naar onze mening worden heroverwogen. Aangezien er alle aanleiding is om een sterk publiek privaat fonds te creëren, mogelijk in samenhang met het bruisbudget en het Binnenstadsfonds. Een prima middel in de voorgestane Verbinding. Hier komen wij in het voorjaar nader op terug.
    – Bommelerwaard Festival wordt als voorbeeld van samenwerking genoemd met promotionele uitstraling en sociale cohesie als elementen. Het verdient daarom substantiële gemeentelijke steun. Gaat dit ook gebeuren? Het zou overigens een prachtig openingsfeest voor de nieuwe gemeente Bommelerwaard kunnen zijn!

© Thom Ummels, fractievoorzitter D66 Zaltbommel/161117