Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 januari 2018

D66 stelt schriftelijke vragen nav schijnconstructie sociale werkvoorziening

7 januari 2018

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Vragen n.a.v schijnconstructie sociale werkvoorziening Alescon / Werkzaak

 

Vragen:
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Herkent het college de overeenkomsten tussen de schijnconstructie in de zaak Alescon en de huidige situatie bij de Stichting LANDER (Werkzaak Rivierenland Plus)?
  2. Heeft het college zicht op het aantal medewerkers dat mogelijk binnen deze schijnconstructie is aangenomen? Om hoeveel medewerkers gaat dit?
  3. Zou de gemeenten Zaltbommel financieel gedupeerd worden als ook de stichting Werkzaak Rivierenland Plus (en diens voorloper LANDER Plus) als schijnconstructie gezien wordt? Zo ja; wat zouden de gevolgen zijn voor onze gemeente?
  4. Welke stappen onderneemt het college naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland en hoe houdt u de gemeenteraad hiervan op de hoogte?

Toelichting:
Eind december is er door de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over de schijnconstructie bij de sociale werkvoorziening Alescon (Drente). De fractie van D66 Bommelerwaard maakt zich naar aanleiding van deze uitspraak zorgen over de status van de arbeidsovereenkomsten van werknemers van de stichting Werkzaak Rivierenland Plus. En de mogelijke (financiƫle) gevolgen voor Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland kent de satellietstichting Werkzaak Rivierenland Plus. Deze stichting werd in 2003 door de GR LANDER opgericht met als doel personen in dienst te kunnen nemen zonder een ambtelijke of WSW-status. Met de oprichting van Werkzaak Rivierenland werd alleen de naam veranderd, de constructie bleef dezelfde.

D66 ziet grote overeenkomsten tussen de als schijnconstructie betitelde Awerc-Flex B.V. en de stichting Werkzaak Rivierenland Plus (voorheen LANDER Plus). Het betreft immers bij zowel Alescon als LANDER/Werkzaak SW medewerkers in dienst van satellietorganisaties die werk verrichten voor de moederorganisatie: de sociale werkvoorziening van een gemeenschappelijke regeling.

Thom Ummels, fractievoorzitter D66