Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 januari 2018

D66 stelt schriftelijke vragen over Buitenstad

vrijdag 12 januari 2018
Samen met Groenlinks stelt D66 Zaltbommel vragen over de ontwikkelingen Buitenstad.

Aan de voorzitter van de raad
Onderwerp: Ontwikkelingen Buitenstad

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

In het verlengde van de aangenomen motie van 26 oktober 2017 waarin verzocht wordt te bevorderen dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan en naar aanleiding van een brief d.d. 22 december 2017 van de werkgroep Buitenstad, hebben we de volgende vragen:

  1. Is het juist dat u het initiatief neemt voor de planning van een bijeenkomst met betrokken partijen, zoals gesteld in de bewuste brief, om te komen tot een integrale invulling van de Buitenstad?
  2.  Zo ja, wanneer gaat die bijeenkomst plaatsvinden?

Toelichting:
Op 26 oktober 2017 is een motie aangenomen om te bevorderen dat er gezamenlijk overleg komt over de plannen voor de Buitenstad. Op 22 december hebben zowel het college als de raad een brief ontvangen van de werkgroep Buitenstad met de laatste stand van zaken. Hieruit blijkt dat de werkgroep op 21 december heeft gesproken met zowel de projectleiders als de wethouder, de heer Bragt. Van belang wordt onder andere geacht (punt 3 uit de brief) dat er zeer snel overleg moet komen met alle partijen om te komen tot een integrale invulling van de Buitenstad.

GroenLinks Zaltbommel – Hellen Sluiter

D66 – Thom Ummels