Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 januari 2018

Overschrijding voorschriften lichthinder door tuinders

23 januari 2018: Aan de voorzitter van de Raad

Onderwerp: overschrijding voorschriften lichthinder door tuinders

Vragen:
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  • Is het uw college bekend, dat de milieuvoorschriften inzake lichthinder doorlopend door tuinders in onze gemeente worden overschreden?
  • Treedt u handhavend op tegen deze overschrijdingen? Zo ja,op welke wijze doet u dit? Zo nee, om welke reden doet u dit niet?
  • Wat gaat u doen om aan het toenemend aantal klachten van inwoners tegemoet te komen?
  • Op welke wijze gaat u inwoners informeren over de geldende voorschriften inzake lichthinder en de wijze waarop ze overlast bij de gemeente kunnen melden?

Toelichting:

Inwoners klagen over lichthinder die door kassen van tuinders wordt veroorzaakt. Ook in de media, onder meer artikel Brabants Dagblad 20 januari jl., wordt hieraan aandacht besteed.

De geldende lichtvoorschriften worden blijkbaar doorlopend overschreden. De toenemende vraag is wat de gemeente doet om de lichtvoorschriften te handhaven.

Thom Ummels, fractievoorzitter D66