Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 februari 2018

Verkiezingsitem 1: herindeling naar één gemeente Bommelerwaard

Naar één gemeente Bommelerwaard

De gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel hebben een gedegen onderzoek laten doen naar de opties voor vergaande samenwerking en samengaan van beide gemeenten. In dit rapport Berenschot staan alle lichten op groen voor het samengaan tot één sterke gemeente Bommelerwaard.

D66 is altijd voor samenwerking als dat goed is voor de inwoners. Bij ons geen angst om op te gaan in een groter geheel. Als dat beter is voor de inwoners, waarom niet?

  • De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel kunnen het niet meer alleen. Er liggen steeds meer en ingewikkelde taken op het bordje van de gemeente. Bijvoorbeeld bij langdurige zorg, jeugdzorg, milieu en deelname aan het arbeidsproces. De dienstverlening staat onder druk.
  • Inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven zijn gebaat bij een robuuste en toekomstbestendige gemeente. Maasdriel en Zaltbommel zijn hiervoor de natuurlijke partners in het samenhangend gebied van de Bommelerwaard. Kwetsbaarheid neemt af en kwaliteit neemt toe! De ambtelijke organisaties van beide gemeenten zijn om die reden voorstander van het samengaan.
  • In de nieuwe gemeente Bommelerwaard kunnen belangrijke voorzieningen voor de inwoners als theater, bibliotheek en sociale zorg overeind blijven. Kan het gemeentebestuur zich sterker opstellen in de regio en naar de provincie. Kosten dalen op den duur, bijvoorbeeld door relatief goedkopere aanbestedingen, minder bestuurders en lagere huisvestingskosten.
  • Inwoners hoeven zeker niet bang te zijn voor verlies van de eigen identiteit. Ieder dorp/elke wijk heeft een eigen identiteit en die blijft bestaan, ook als gemeenten met elkaar samengaan. De dorpsraden hebben hierbij een belangrijke rol.

Een ambtelijke fusie (één organisatie voor alle ambtenaren) is niet genoeg. Dit kost alleen maar tijd, energie en geld. Het is een rituele dans om echt samengaan te vertragen! Bovendien: welke baas moet door een ambtenaar worden gediend bij meningsverschillen tussen de gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel (denk aan de geitenstal-discussie)?

D66 wil:

  • een bestuurlijke fusie in de komende raadsperiode: het samengaan van Maasdriel en Zaltbommel tot één nieuwe gemeente Bommelerwaard;
  • materiële en financiële steun van het Rijk en de provincie bij dit fusieproces;
  • intensief en open overleg tussen de gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel om dit proces in goede banen te leiden;
  • intensiever gebiedsgericht werken in wijk en dorp. Inwoners van wijken en dorpen worden nauw betrokken en geraadpleegd tijdens het fusieproces.

Verder in de regio

  • De bestaande regionale samenwerking van gemeenten in Rivierenland kan worden voortgezet. Voorwaarden voor deze samenwerking zijn meer democratische controle door de gemeenteraad en een beter inzicht in het reilen en zeilen van de regio.
  • Daarnaast moet de strategische samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch verder worden uitgebouwd. Daar kan de Bommelerwaard vruchten van plukken.