Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 februari 2018

Verkiezingsitem 2: iedereen doet mee!

Communicatie Participatie Cocreatie 

Inwoners willen goed bediend worden door hun gemeente. Dit geldt ook voor ondernemers en organisaties. Goede dienstverlening en klantvriendelijkheid zijn hiervoor de basis.

Dit betekent: 

 • doelmatiger werken en minder regelgeving;
 • meer ruimte voor inwoners om zaken zelf op te pakken;
 • gemeente en inwoners samen zaken laten

D66 wil: 

 • inwoners en ondernemers zo vroeg mogelijk betrekken bij de voorbereiding van beleid. Vooraf moet duidelijk zijn welke invloed mensen hebben op het beleidsproces. Achteraf wordt uitgelegd waarom suggesties niet zijn benut. Contact geeft transparantie, inspraak betrokkenheid en begrip kweekt vertrouwen;
 • dat inwoners zelf een raadsvoorstel of motie kunnen indienen, als ze hiervoor voldoende handtekeningen verzamelen;
 • meer zeggenschap voor wijk- en dorpsbewoners over de besteding van het budget voor hun woonomgeving en dat ambtenaren proactief de inwoners helpen om het juiste loket te vinden en de juiste vraag te stellen om bij het geld te komen dat beschikbaar is voor het op te lossen probleem;
 • dorps- en wijkraden een belangrijke rol geven in dit proces. Hiervoor zijn een grotere representativiteit en transparantie vereist. Bijvoorbeeld door een openbare procedure om lid te kunnen worden, openbare verantwoording over activiteiten en aantoonbaar draagvlak voor standpunten van de dorps-/wijkraad;
 • tafelgesprekken met inwoners en organisaties en gebruik maken van internetpanels, opiniepeilingen e.d.;
 • dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de gemeente. Intensiever gebruik van digitale communicatiemiddelen zoals social media, WhatsApp zijn nodig. De gemeentelijke website moet worden verbeterd;
 • dat de lokale omroep een betere rol krijgt bij de informatievoorziening van inwoners;
 • dat de mobiele bereikbaarheid van onze dorpen met spoed verder wordt verbeterd en glasvezelverbindingen snel worden aangelegd;
 • de activiteiten van de raadswerkgroep “Een Goede Raad” met kracht voortzetten; naast Gast van de Raad, Raad on tour naar dorpen en wijken en de Jeugdgemeenteraad meer acties op het gebied van bestuurlijke vernieuwing(ontmoetingen met inwoners en organisaties).
Cover verkiezingsprogramma Zaltbommel

Cover verkiezingsprogramma Zaltbommel