Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 februari 2018

Persbericht: Lezing kunst- en cultuurhistorisch erfgoed door Robbie Dell’Aira

Onbekend maakt onbemind is een omschrijving die zeer wel van toepassing is op de rijke geschiedenis aan kunst en cultuur in de gemeente Maasdriel. Robbie Dell’Aira uit Hurwenen verzorgt daarom een lezing in Hedel over het kunst- en cultuurhistorisch erfgoed van Maasdriel.

Robbie Dell’Aira is kunst- en architectuurhistoricus en is universitair docent aan het Radboud in Nijmegen. “De gemeente Maasdriel heeft als deel van de Bommelerwaard een rijke geschiedenis aan kunst en cultuur, die nauw samenhangt met die van de rest van de Lage Landen en Europa. Sommige objecten zijn van nationaal of zelfs internationaal belang. Dat verdient meer aandacht ter plaatse”, vertelt Dell’Aira. Daarom geeft hij tijdens zijn lezing op dinsdag 6 maart een overzicht van het erfgoed en de waarde daarvan voor de gemeente Maasdriel. “We verliezen onze geschiedenis uit het oog en daarmee loopt Maasdriel ook een kans voor dagtoerisme mis.”

Locatie is dorpshuis Gelre’s End in Hedel, de aanvang 19.30 uur. Aan de entree zijn geen kosten verbonden en de koffie is gratis. Verdere consumpties voor eigen rekening.

D66 Maasdriel

De avond is een initiatief van D66 Maasdriel, dat voor het eerst deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Om aan te geven hoe belangrijk Robbie Dell’Aira het onderwerp vindt, heeft D66 hem bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Hij staat op plek 5 van de kandidatenlijst. In het verkiezingsprogramma is de volgende passage opgenomen: ‘Meer aandacht voor en bescherming van het rijke materiele en immateriële cultuurhistorische erfgoed in de Bommelerwaard, met als doel: bevordering van een bewuste beleving en een beter begrip van de directe leefomgeving. Ontwikkeling van op de streek gerichte hoogwaardige cultuurhistorische lespakketten voor het basisonderwijs.’

17e-eeuws schilderij van Tehodoor van Thulden in kasteel Ammersoyen.

17e-eeuws schilderij van Tehodoor van Thulden in kasteel Ammersoyen.