Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 februari 2018

Schriftelijke vragen D66 fractie over voortgang Leisure Dome

De D66 fractie in Zaltbommel heeft schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot het vrije tijdscentrum de Leisure Dome. Wethouder Looijen gaf in de raadsvergadering van 25 januari jl. op mondelinge vragen van de D66 fractie aan, dat er een principeverzoek binnen was gekomen voor de realisering van deze Leisure Dome. De gemeenteraad zou voor eind februari nader en concreter worden geïnformeerd over de voortgang. Dit is niet gebeurd.

De wethouder gaf daarnaast aan, dat er hoe dan ook een bioscoop in dit leisureproject zou worden gevestigd. Ook als de steeds genoemde vestiging van bioscoop Pathé niet door mocht gaan. Al meer dan een half jaar geleden kreeg de gemeenteraad te horen, dat vestiging van Pathé nagenoeg rond zou zijn. De directie In Nederland had immers al groen licht gegeven. Toestemming van de hoofddirectie in Frankrijk zou nog maar een formaliteit zijn.

“Concrete informatie naar raad en inwoners is dringend gewenst”, aldus D66 fractievoorzitter Thom Ummels.

“Uit enquêtes en veel reacties blijkt, dat inwoners zeer geïnteresseerd zijn in de komst van een dergelijk vrije tijdsproject.

En ook met het oog op de komende verkiezingen is het relevant. In de “Stemwijzer” van de gemeente en de “Kieswijzer” van het Brabants Dagblad is niet voor niets een expliciete vraag opgenomen over de Leisure Dome.”

 Hieronder de vragen:

  1. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de Leisure Dome?
  2. Welke reactie heeft het college op het ingediende principeverzoek van Focus Real Estate?
  3. Is er inmiddels bekend of bioscoopbedrijf Pathé zich gaat vestigen in het leisureproject? Als dit niet het geval is welke bioscoopketen gaat zich hier dan vestigen?
  4.  Om welke reden heeft de gemeenteraad tot op heden niets meer vernomen over de voortgang van dit project. Ondanks de uitdrukkelijke toezegging van de wethouder in de raadsvergadering van 25 januari jl. om voor eind februari met nadere concrete informatie te komen?
  5. Welke formele en procedurele stappen moet dit project vanaf heden gaan doorlopen?