Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 maart 2018

Persbericht: D66 Rivierenland 9 maart 2018: D66 (kandidaats) raadsleden bezoeken Werkzaak

Raadsleden en kandidaatsraadsleden van de D66 afdelingen uit Tiel, Culemborg, Buren, Zaltbommel en Geldermalsen brachten op uitnodiging van de Culemborgse D66 wethouder en lijsttrekker Collin Stolwijk vrijdag 9 maart een werkbezoek aan de vestiging van Werkzaak Rivierenland aan de Poppenbouwing in Geldermalsen. Daar kregen zij uitleg over Werkzaak van Mark Christiaens, manager werk, en een rondleiding door het vorig jaar vernieuwde pand. Hierin is onder andere een modern restaurant – SmaakZaak – in gebruik als leerwerkplek.

In de regio verzorgt Werkzaak de uitkeringen en het begeleiden naar werk van circa 3000 inwoners die onder de participatiewet vallen. Daarnaast zijn er 2500 mensen met een Wajong of WIA-uitkering. Werkzaak is ook werkgever van zo’n 1100 mensen met een arbeidsbeperking. Hiervan zijn ongeveer 300 mensen intern werkzaam op de Werkzaak locatie in Geldermalsen. De anderen werken, met extra begeleiding vanuit Werkzaak, bij diverse bedrijven in de regio.

Voor alle D66 raadsfracties is het aan het werk helpen, en daarmee een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen, van inwoners een belangrijk speerpunt. Uit de praktijk blijkt dat veel mensen wel talenten hebben maar dat die door werkgevers lang niet altijd gezien worden. Soms is extra scholing en begeleiding nodig. Daar krijgt men bij Werkzaak de gelegenheid toe, onder andere met behulp van de nieuwe leerwerkroutes op het gebied van groen, zorg, schoonmaak, horeca, bouw en ICT. Bij werkgevers zijn de mogelijkheden tot het inschakelen van Werkzaak nog lang niet altijd duidelijk. Stolwijk riep, als voorzitter van het bestuur van Werkzaak, zijn mede D66’ers dan ook op om vooral als ambassadeurs voor Werkzaak op te treden. Die handschoen pakken zij graag op, zo kreeg hij als reactie te horen.

Werkzaak is na de invoering van de nieuwe participatiewet op 1 januari 2016 van start gegaan. Veel taken die voorheen lokaal werden uitgevoerd zijn bij Werkzaak terecht gekomen. Zo wordt voor de meeste gemeenten in Rivierenland de bijstandswet uitgevoerd en bemiddelt Werkzaak zoveel mogelijk mensen vanuit die bijstand naar werk. Daarnaast is Werkzaak verantwoordelijk voor de Sociale Werkvoorziening, bedoelt voor mensen met een arbeidsbeperking die daardoor lastig bij reguliere werkgevers een vast contract krijgen.