Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 augustus 2018

D66 Maasdriel op het Kasteelplein in Hedel

De informatieavond over het nieuwe plan voor het kasteelplein in Hedel is woensdag 22 augustus drukbezocht. Namens D66 Maasdriel waren commissielid Michiel de Raaf en Robbie Dell’Aira aanwezig. “We zagen een zaal vol toewijding. Het kasteelplein is ons dierbaar en het stemt iedereen treurig dat het plein er zo lang zo onverzorgd heeft bijgelegen. Wie langer rondkeek zag 3 groepen mensen: omwonenden, politieke partijen maar ook een select groepje mannen die hun gevoel van toewijding hebben omgezet in daadkracht. Samen als werkgroep maakten ze een plan waarmee het kasteelplein weer decennia door kan.”

Robbie vertelt: “Het kasteel dat vroeger op het plein in Hedel stond had een belangrijke functie als kasteel in Nederland. Het was zelfs voor een periode in handen van de Oranjes. Ook droeg het kasteel er aan bij dat in Hedel eigen munten geslagen werden. Dat het kasteel imposant geweest moet zijn is nu niet goed meer terug te zien. De voor buiten Italië unieke dubbele zuilengalerij op de binnenplaats is, net als de rest van het kasteel, verwoest in de Tweede Wereldoorlog. Wat nog wel te zien is, is het grondplan van het kasteel, dat als nieuwe ruïne in de jaren 80 is opgebouwd. En dat grondplan geeft nog wel wat weg van het imposante van kasteel Hedel; het is namelijk groter dan de grondplannen van andere kastelen in de Bommelerwaard, zelfs groter dan het enorme kasteel Ammersoyen.”

Na een duidelijke presentatie vond er een levendige discussie plaats en werden kleinere verbeterplannen voorgesteld. Vooral de direct omwonenden zoals in de twee flats tussen de gymzaal en het kleindierenpark hebben hun toewijding voor het plein goed weten te verwoorden in zorgen en verbeteringen.

D66 Maasdriel heeft 4 zaken voorgesteld:

  1. Allereerst stellen we voor om voor de bestrating van het plein zogenoemde wafeltegels te gebruiken, waar gras doorheen kan groeien en het regenwater af kan vloeien. Juist met het veranderende klimaat worden regenbuien heftiger en dan biedt kasteelplein Hedel een uitgelezen kans om aan de broodnodige waterretentie een inhaalslag te maken.
  2. Ten tweede zijn wij erg blij met de omranding van het plein met leibomen, maar zien ook veel in het idee om kijkgaten in de bomenlaan te creëren zodat vanaf de toegangswegen het nieuw bruisende plein zichtbaar is.
  3. Ten derde vinden wij het belangrijk dat het historisch erfgoed van het kasteelplein Hedel goed bewaard wordt en duidelijk verteld kan worden. De werkgroep heeft daarvoor als plan om het plein met donkere tegels te vullen en, daar waar de kasteelmuren liepen, de tegels een lichte kleur te geven. Hiervan zijn prachtige voorbeelden te vinden in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Bij de commissie Ruimte hebben wij van de gemeente geleerd dat de kruispunten in Maasdriel 2 tot 4 centimeter hogen worden gelegd ten opzichte van het wegdek. Door dit soort bergjes te maken, kunnen automobilisten de belijning – en dus het kruispunt zelf – al van verre zien. D66 Maasdriel stelt voor om de belijning van witte tegels ook net iets hoger te laten zijn als het zwarte. Met een glooiing van 2 centimeter hoogteverschil in het midden van de kasteelmuur, worden deze muren op grotere afstand veel duidelijker. Daarmee kunnen we het historisch karakter beter zichtbaar maken en aan onze kinderen vertellen waarom deze plek zo belangrijk is.
  4. Ten slotte, als het klaar is, is de werkgroep van het kasteelplein klaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en de zorg van omwonenden is dat het kasteelplein terugvalt in de onverzorgde staat waarin het zich nu begeeft. Daarom stelt D66 Maasdriel voor dat bij het inventariseren van de kosten ook meteen een inventarisatie van de onderhoudskosten worden meegenomen. Als de gemeenteraad dan een klap geeft op het budget voor realisatie, wordt er met dit voorstel ook direct een klap gegeven op de kosten voor het onderhoud. Dat is wellicht het mooiste compliment van dankbaarheid dat de gemeente kan geven aan de werkgroep; dat hun harde werk, moeite en inzet wordt behouden voor de komende decennia.