Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 oktober 2018

Thom Ummels treedt terug als raadslid in Zaltbommel

D66 fractievoorzitter Thom Ummels treedt binnenkort terug als lid van de gemeenteraad in Zaltbommel. Thom gaat verhuizen naar een andere gemeente en kan om die reden niet langer deel uitmaken van de gemeenteraad in zijn huidige woonplaats Zaltbommel. Naar verwachting zal hij in de raadsvergadering van 15 november afscheid nemen. Zijn opvolgster is Elke Meyers. Zij zal in de raadsvergadering van 13 december formeel worden benoemd als raadslid.

 Thom Ummels heeft ruim 12 jaar een actieve en vertegenwoordigende rol vervuld in de lokale politiek van Zaltbommel en de Bommelerwaard. Van 2006 tot 2010 was hij voor D66 burgerraadslid en van 2010 tot heden was hij voor deze partij lid van de gemeenteraad van Zaltbommel. Na de verkiezingen van 2014 werd hij fractievoorzitter.

Naast zijn reguliere werk als raadslid had Thom Ummels een aantal specifieke functies. Zoals lid van de werkgeverscommissie, lid van de werkgroep kerntaken, en oprichter en coördinator van de raadswerkgroep “Een Goede Raad”. Deze werkgroep heeft tot doel inwoners meer te betrekken bij de lokale politiek. Zo kwam ze met het initiatieven als  “Gast van de raad”, “de raad on tour” en de Jeugdgemeenteraad.

Ook op regionaal niveau was Thom actief, onder meer in de werkgroep “lobby en branding” van de Regio Rivierenland (FruitDelta). In cultureel en maatschappelijk opzicht was hij mede-oprichter van het TRIP (toeristisch recreatief informatiepunt) en jarenlang vice-voorzitter van het Platform Promotie Bommelerwaard (PPB) en bestuurslid van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT).

Afdelingsvoorzitter Piet van Wesemael vindt het erg jammer dat Thom Ummels terugtreedt. “Thom is een dynamische en drijvende kracht, die politiek leiderschap heeft getoond in voor D66 moeilijke tijden. Als het politieke gezicht en aanvoerder van D66 heeft hij samen met het afdelingsbestuur en andere fractieleden de partij nieuw elan gegeven. Wij hebben hierdoor meer (actieve) leden gekregen en ons ook in Maasdriel kunnen positioneren. Daarnaast heeft hij burgerleden en fractievolgers gecoached en wegwijs gemaakt in de gemeentelijke politiek. Het beste bewijs hiervan is zijn opvolgster Elke Meyers, die goed voorbereid haar nieuwe rol als raadslid kan gaan invullen”. We zijn Thom als afdeling veel dank verschuldigd!”

Thom Ummels zal overigens op cultureel gebied en als dichter wel in de regio actief blijven. Zo staat er in het kader van het Cultuur Festival Bommelerwaard een bijzondere productie op stapel samen met het Zaltbommels Kamerkoor en dansschool Paulette Willemse. En ook de PoëzieTourdeWaal zal op 5 mei Bevrijdingsdag weer onder zijn leiding plaatsvinden.