Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 oktober 2018

Op naar gezonde bomen in Koningin Wilhelminastraat Hedel

De heftige voorjaarsstorm van 31 mei staat inwoners van Hedel nog helder voor de geest. Een zeer lokale hoosbui zorgde voor veel schade aan particulier bezit en bedrijven, maar ook aan openbare elementen. Met name de omgevallen bomen in de Koningin Wilhelminastraat sprongen in het oog.

In de Commissie Ruimte van juni vroeg ons burgerlid Michiel de Raaf, inwoner van Hedel, naar de omvang van de schade van de omgevallen bomen. Het betrof 6 bomen. Uit de antwoorden bleek niet alleen het schadebedrag van € 6.000,- maar ook het feit dat de gemeente Maasdriel onderzoek ging doen naar de conditie van de resterende 30 bomen aan deze karakteristieke weg door het dorp. Dit naar aanleiding van de constatering dat zuurstoftekort in de bodem wel eens een probleem voor de toekomst kon worden. Aanleiding van zorg was de verkleuring van de wortels, de geur van de grond en afstervingsverschijnselen van de kroon.

Maatregelen om bomen te redden

Ons raadslid Tom van Engelen, eveneens inwoner van Hedel, informeerde in augustus naar de uitkomsten van dat onderzoek en de eventuele maatregelen. Die heeft een medewerker van de gemeente Maasdriel nader toegelicht: “Onderzoek heeft uitgewezen dat er bij een aantal bomen in de Koningin Wilhelminastraat onvoldoende zuurstof aanwezig is. Dit komt mede door de slecht doorlatende bodem, hierdoor is de bewortelingsdiepte beperkt voor bomen met deze omvang. Bij de bomen die omgewaaid zijn was dit wortelpakket te klein. Daarnaast dragen zowel de doorweekte toplaag van de bodem en de bijkomende windinvloed bij aan het omvallen. Het advies is om bij de bomen in de Koningin Wilhelminastraat gaten te boren in de bodem tot een diepte van circa 1.50 meter. Vervolgens dienen deze gaten gevuld te worden met ééntoppig zand. Hiermee creëren we een betere drainerende werking van de bodem en kunnen de bomen dieper wortelen.”

Kostenraming

De afdeling Realisatie en Beheer wacht op een kostenraming alvorens het werk te starten. D66 Maasdriel is in ieder geval blij dat de bomen aan de Koningin Wilhelminastraat worden gesterkt voor toekomstige extreme weersomstandigheden.