Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

D66 Maasdriel: Politiek met het Hoofd en het Hart

D66 Maasdriel kijkt met grote tevredenheid terug op de eerste Algemene Beschouwingen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022. Succes was er in de vorm van een unaniem aangenomen motie om schoolpleinen in de gemeente Maasdriel te vergroenen.

Het was even een spannend moment voor D66-raadslid Tom van Engelen maar zijn Algemene Beschouwingen met als titel “Het Hoofd & Het Hart” konden rekenen op waardering van de overige partijen in de gemeenteraad. Lees de Algemene Beschouwingen hierOnder andere fractievoorzitter Bart de Leeuw van grootste partij Samen Sterk Maasdriel ging ver in zijn loftuitingen en waardering voor de inhoud, maar ook over hoe D66 Maasdriel zich in de maanden sinds de entree tot de raad heeft gemanifesteerd. Het bevestigt wat D66 in deze gemeente wil bijdragen: opererend vanuit het midden, constructief en verbindend.

Diverse moties mede ingediend

Onze constructieve inbreng vertaalde zich onder meer in het mede indienen en ondertekenen van 6 moties en 6 amendementen, alsmede onze eigen motie om een subsidieregeling voor de vergroening van Maasdrielse schoolpleinen onder de aandacht te brengen. Deze motie kon direct rekenen op de steun van PvdA-GroenLinks en VVD Maasdriel, maar na een minieme aanpassing ook op de steun van de coalitie SSM en CDA, waardoor het voorstel unaniem is aangenomen. Het tekent hoe de voltallige raad de schouders zet onder duurzame initiatieven. De motie om als Maasdriel deel te gaan nemen aan project Operatie Steenbreek waaraan PvdA-GroenLinks en D66 de afgelopen weken in essentie al intensief hadden gewerkt door te kijken naar onder andere bewustwording, is ook door de raad aangenomen. Helaas kon de VVD het initiatief niet steunen, wellicht in de gedachte dat wij vergroening aan mensen willen opleggen. Dat is niet de intentie, maar uitleg geven kan wellicht ook de meest fervente steenliefhebber bewegen een lapje groen in zijn tuin te leggen. Overigens haalde een laatste “duurzame” motie van PvdA-GroenLinks die wij mede indienden, over een toekomstgerichte ontwikkeling van de Perenbuurt in Kerkdriel, het niet. Soms zijn stappen ook iets te groot. Met 2 uit 3 “groene” moties is de score voor de toekomst toch hoog.

Impuls voor 300e Paardenmarkt Hedel

De paardenmarkt in Hedel is in 2019 toe aan de 300e editie en daarvoor stelt het College, mede op ons initiatief, een bedrag van 15.000 euro beschikbaar. In voorbereiding op de behandeling van deze motie heeft D66 Maasdriel opnieuw aandacht gevraagd voor dierenwelzijn. Daarmee haalden we deze week sowieso al veel het nieuws. In overleg met de organisatie zien we graag een deel van dat bedrag besteed worden aan het verminderen van ongerief bij de dieren aan wie de markt zijn naam ontleent.

Overzicht van alle moties en amendementen

D66 Maasdriel diende de volgende moties die zijn aangenomen (mede) in:

 • Plan van Aanpak Toekomstvisie Maasdriel en Bommelerwaard. Hiermee vragen we ons College om Zaltbommel te herinneren aan de afspraak die we samen hebben gemaakt om de resultaten van het Berenschot rapport te bespreken met inwoners en ondernemers. Als Zaltbommel afhaakt, trekt Maasdriel haar eigen plan.
 • Hondenbelasting kostendekkend maken.
 • Onderzoek naar vrijstelling legesheffingen voor verenigingen en stichtingen.
 • Maasdriel ontwikkelen als dementievriendelijke gemeente.
 • Onderzoek naar extra avondopenstelling gemeentehuis
 • Bekendmaking van subsidieregeling voor vergroening van schoolpleinen.

D66 Maasdriel diende de volgende amendementen die zijn aangenomen mede in:

 • Maasdriel doet mee aan Operatie Steenbreek.
 • 15.000 euro voor een feestelijke 300e paardenmarkt Hedel.
 • Masterplan Maas voor een regisseur tussen alle majeure projecten.
 • Uitbreiding en continuering van de inzet van de buurtsportcoach.
 • 30.000 euro extra voor het tegengaan van ondermijning. Wij hebben de burgemeester wel gevraagd om een beleidsmatige onderbouwing van zijn initiatieven.
 • Verhoging subsidieplafonds voor maatwerk naar verenigingen.

Tenslotte steunde D66 Maasdriel moties van PvdA-GroenLinks en VVD Maasdriel aangaande denkrichtingen voor ontwikkeling van bedrijventerreinen in Maasdriel.