Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 december 2018

Schoolzone Well krijgt een belangrijke impuls

D66 Maasdriel was van plan enkele maanden geleden in de commissie vragen te stellen over het veiliger maken van de verkeerssituatie rondom basisschool De Hoeksteen in Well. Wij waren benaderd door belanghebbenden met een prikkelend bericht.

Of het nu terecht is of niet, het idee was gaan leven dat aan de veiligheid van een kind een prijskaartje hangt en dat de gemeente Maasdriel dit prijskaartje te duur vond. Dat was natuurlijk te kort door de bocht maar in communicatie kan dergelijke ruis wel ontstaan. Toen D66 Maasdriel van plan was de vraag te stellen, vroeg wethouder Jan-Hein de Vreede ons even geduld te hebben om de dialoog met De Hoeksteen in Well verder aan te gaan. “Wij wilden een goed proces natuurlijk niet in de weg staan en hebben de wethouder en zijn ambtelijke ondersteuning graag de tijd daarvoor gegeven”, vertelt D66-raadslid Tom van Engelen.

Aanvullende inrichting schoolzone Well
Deze week ontving D66 Maasdriel terugkoppeling vanuit de wethouder over hoe de situatie is opgelost. Met de medezeggenschapsraad van de school heeft overleg plaatsgevonden over aanvullende maatregelen van de straat waar de school aan ligt. Zo is er een bandverlaging gerealiseerd bij de onderbouw en zijn betonnen palen bij de school in een opvallend felle kleur geschilderd. “Een veilige inrichting van de omgeving van scholen heeft de aandacht bij de gemeente Maasdriel. Er bestaan geen strikte richtlijnen over hoe een schoolzone eruit moet zien”, licht de wethouder toe. Het is inderdaad een verschil of een school aan een provinciale weg ligt (zoals in Ammerzoden) of in een dorpskern. D66 Maasdriel is blij dat de schoolzone in Well in ieder geval toch enkele impulsen krijgt.

Schoolpakketten
Naar aanleiding van andere vragen laat de wethouder bovendien weten dat er schoolpakketten ontwikkeld worden. Maasdriel is namelijk bezig met meerdere schoolomgevingen in de gemeente. Deze stimuleren onder andere theoretische en praktische verkeerskennis, voorzien in allerlei markeringen op en langs de weg en het voornemen de straat waar de school aan ligt om te zetten naar een 30 km-zone. De gemeenteraad kan besluiten vooruitlopend op verkeersbeleid de aanleg van de zone versneld uit te voeren. De gemeente blijft tenslotte via BOA’s controleren op verkeersgedrag rondom scholen, ook van ouders, bijvoorbeeld bij verkeerd parkeren.