Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 februari 2019

Hoe D66 Maasdriel staat in de geitenstaldiscussie

PvdA-GroenLinks hield in de gemeenteraad van Maasdriel op donderdag 14 februari 2019 een interpellatie over het geitenstaldossier dat Rossum en Hurwenen bezig houdt. Het Maasdrielse D66-raadslid Tom van Engelen nam de gelegenheid te baat om de visie van zijn partij te presenteren. Hierbij de integrale weergave van zijn inbreng.

“Het dossier dat heel Rossum en Hurwenen in zijn greep heeft, en overigens niet exclusief die dorpen, bezorgt mij en velen met mij enorme hoofdpijn. Tot mijn grote spijt ben ik zelf niet aanwezig geweest op de avond die in december is gehouden in dorpshuis De Parel, maar uit de overlevering van mijn D66-collega’s die er wel waren is mij een beeld geschetst dat een beetje doet denken aan die beroemde Amerikaanse roman “Catch-22”. Deze term staat voor een onmogelijke situatie. Het gaat er vaak om dat een oplossing alleen mogelijk zou zijn als er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan, maar aan die voorwaarde kan alleen worden voldaan als eerst de situatie wordt opgelost. Een soort vicieuze cirkel dus. GroenLinks eerst en nu PvdA-GroenLinks bijt zich helemaal vast in dit dossier en daarvoor wil ik wel een compliment uitdelen. Maar ik constateer, niet alleen bij mijn collega’s naast mij, maar ook bij de ondernemer én ook bij de gemeente Maasdriel, een vorm van “vastdenken”. Want als ik de getuigen mag geloven die op de informatieavond waren in december, wil 1. Het dorp geen geitenstallen, 2. De ondernemer wil anders maar vindt de gemeente streng en 3. De gemeente wil anders maar wijst naar de provincie. Iedereen wijst naar iedereen. Wat een gekkig-geit.”

Geitenstallen op slot

“In het hele land zien we inmiddels provincies sloten op de deuren van de geitenstallen hangen. Ik praat ook wel eens met vertegenwoordigers van mijn partij in Arnhem en mijn vraag is dan: is er helemaal niets mogelijk met het dossier in Rossum? Als niemand echt gelukkig is met de situatie, moeten we dan niet een breuk forceren en voor een definitieve oplossing zorgen? Eigenlijk willen we gewoon dat de geitenstal verdwijnt uit Rossum. Het past daar niet. Echter, het provinciaal beleid is bepaald terwijl de aanvraag van de ondernemer (s)liep. We zouden de provincie kunnen vragen – zonder precedent maar als maatwerk –verplaatsing naar een ander gebied toch te onderzoeken. In onze gemeente is  moeilijk een vrije straal van 2 kilometer rondom het bedrijf te vinden, zeker niet zonder daar agrarische behuizing aan bloot te stellen. Maar in de provincie wel. Ik zou om een schorsing willen vragen om een motie te schrijven maar dat durf ik niet meer. Mijn vraag is daarom ook, of als de wethouder volgens het regelement niet meer mag reageren, mijn oproep: “Wil het College in gesprek gaan met de provincie?” (De wethouder verklaarde aan het einde van de interpellatie dat er inmiddels contact is met de provincie; op initiatief van Gelderland overigens, red. D66)

Gezondheidsrisico’s

“In de commissie Ruimte heeft ons burgerlid Michiel Alexander de Raaf een lans gebroken voor een second opinion op gezondheidsrisico’s. Er wordt geschermd met de bewering dat Q-koorts geen risico vormt maar hoe zit het met COPD? De long is een ongekend krachtig, veerkrachtig orgaan. Gevolgen van fijnstof manifesteren zich niet de volgende dag. Net zoals iemand jarenlang sigaretten kan roken, kunnen de gevolgen van een geitenstal om de hoek jarenlang sluimeren voordat je er goed ziek van wordt. D66 Maasdriel vraagt hier op deze plek nogmaals aandacht voor. Laat u niet verblinden door de hosanna van de GGD maar kijk verder, kijk breder. College, neem deze handschoen op!”

Vertrouwen gemeenschap herstellen

“Ik las met belangstelling de gedetailleerde uiteenzetting die PvdA-GroenLinks heeft gemaakt, en de antwoorden heb ik aangehoord. De cruciale vraag waar mijn belangstelling het meest naar uit ging was toch wel de slotvraag: Hoe gaat dit College het vertrouwen van de gemeenschap van Rossum en Hurwenen herstellen? Want als ik mijn achterban mag geloven, staan wij er als politiek zonder uitzondering allemaal slecht op bij de inwoners. En dat is voor D66 Maasdriel een onverteerbare breuk tussen ons en de mensen voor en door wie wij hier zitten. De onderkenning van de wethouder klinkt helaas wat vrijblijvend. Er is veel werk te doen, want u staat met 3-0 achter. Een aandachtsdossier had dit natuurlijk al jaren moeten zijn. Ik spreek de hoop uit dat de informatievoorziening een stuk beter gaat worden.”