Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 februari 2019

D66 Maasdriel luidt noodklok over VVE-beleid gemeente

D66 manifesteert zich ook in de gemeente Maasdriel als dé onderwijspartij. Nu wij de tanden zetten in hoe de uitvoering van de regiefunctie van de gemeente op de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) verloopt stuiten wij op een ronduit zorgelijke situatie. Door het stellen van collegevragen hopen wij de eerste aanzet te geven naar een veel hogere prioriteit. 

Burgerlid Liesbeth Faas nam het initiatief om vanaf het begin van 2019 onderzoek te doen naar de toepassing van VVE in Maasdriel. Vanuit de fractie benaderden wij de ketenpartners en directstonden ze ons met een hartenkreet te woord. De gedeelde zorgen vanuit de ketenpartners resulteerden naast de bevindingen vanuit ons onderzoek in de collegevragen. In deze vragen komen onder andere de volgende pijnpunten aan bod: de ervaren lacunes in kennis bij de rondom VVE betrokken ambtenaren. Dit vergt een grote (tijds)investering vanuit de partners; het gebrek aan een meerjarenbeleidsplan en begroting (vergeleken met Zaltbommel is in Maasdriel de basis niet eens op orde); tenslotte zijn de vele wisselingen van de portefeuillehoudende ambtenaren zorgwekkend. De gemeente kan binnenkort namelijk voor de derde keer in korte tijd op zoek naar een nieuwe beleidsmedewerker.

Geld naar externe inhuur, niet naar kinderen

Wat D66 Maasdriel én de ketenpartners tegen de borst stuit, is het feit dat van rijkswege beschikbaar geld vooralsnog niet naar de kinderen gaat. Het viel de ketenpartners recent rauw op het dak dat de gemeente Maasdriel van plan is een externe kracht in te huren. Wat de opdracht is weten we niet, maar de verwachting is dat dit gefinancierd gaat worden uit de VVE-pot. Dit is tegen het zere been van de ketenpartners. Met name doordat dit zonder overleg of toetsing bij de ketenpartners noch de gemeenteraad is besloten. D66 Maasdriel betreurt dit, mede doordat zo ook geen gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis en kunde in de regio. D66 Maasdriel voelt het College aan de tand over deze gang van zaken. Wij willen onder andere dat het geld naar de juiste bestemming gaat. Daarnaast is het onderhand hoog tijd dat méér prioriteit wordt gegeven aan VVE-beleid. De gemeente moet de regierol veel beter gaan invullen en nauwgezet monitoren. D66 pleit al sinds de entree in de Maasdrielse politiek voor urenuitbreiding op onderwijs. Geen kwestie van luxe, maar bittere noodzaak.

Wat is VVE precies?

VVE staat voor “vroeg- en voorschoolse educatie” en is onderdeel van het onderwijsachterstanden beleid. Het doel is om peuters met een (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. D66 Maasdriel gunt ieder kind een gelijke start van de schoolcarrière en wil weten wanneer Maasdriel daarvoor beleid klaar heeft. Dat een stimulans voor VVE in de gemeente hard nodig is, blijkt uit bijvoorbeeld de getallen voor Heerewaarden, waar van de 16 kinderen in de doelgroep er 9 een VVE-indicatie hebben.

Collegevragen VVE beleid Maasdriel