Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 april 2019

D66 Zaltbommel wil (keuze) gelijkheid alle ondernemers in de gemeenten

Ondanks dat de D66 Zaltbommel verheugd is met de aanpassing van huidige winkeltijden, geeft de daardoor ontstane ongelijkheid toch een nare bijsmaak. Onze fractievoorzitter Elke Meyers heeft een amendement ingediend om alle ondernemers dezelfde kansen te geven en de keuze om wel of niet open te gaan op zondag, bij hen te laten. Helaas behaalde dit geen meerderheid. Niet alleen de christelijke partijen maar zelf de partijen zoals de VVD en ZVV waren tevreden met enkel het openstellen van de supermarkten in de kern van Zaltbommel en dragen daardoor bij aan de ongelijkheid in onze gemeenten.

Wij hebben het volgende aangegeven tijdens de raadsvergadering van 25 april 2019

Voorzitter, dat er een verschil is tussen de dorpen en de kernen is bekend. Dat hoeven we hier niet uitgebreid te beschrijven.

Deze verschillen geven onze gemeenten ons gezicht, onze identiteit en respect voor ieders normen en waarden is van belang. 

D66 hecht  echter ook belang aan gelijkheid, gelijkheid van onze inwoners maar ook gelijkheid binnen het bedrijfsleven en dus voor de ondernemers. De huidige verordening pleit voor een verschil en onderscheid en hier hebben wij moeite mee.

Natuurlijk; wij zijn positief verrast dat er, en dan mag de nadruk best wel liggen op EINDELIJK, besproken wordt om op zondag een supermarkt open te stellen. Laat het helder zijn dat wij deze beslissing enorm toe juichen.

Toch kan dit kleine stapje groter gemaakt worden waarmee wij oprecht proberen rekening te houden met de diverse overtuigingen en leefwijze die er binnen onze gemeenten bestaan.

Een oplossing zou kunnen zijn om iedereen dezelfde keuzevrijheid te bieden en vertrouwen  te hebben in de integriteit van de ondernemers in de dorpen. De eigenaren van de lokale supermarkt zoals een EMTE , die hier ook vandaan komen, kennen hun inwoners en zullen niet open gaan als het grootste gedeelte van hun consumenten dat niet wilt. Ze zouden hier mogelijk zelfs klanten mee kunnen verliezen maar…laat dit hun keuze zijn.

Als we toch de supermarkt openstellen in de kern van Zaltbommel waarom dan niet de ondernemers in de binnenstad dezelfde mogelijkheid geven? Waarom niet de supermarkten in de kernen ook zelf de keuze laten. Door een verruimde vrijstelling wordt ieders keuze gerespecteerd en een ondernemer wordt zeker niet verplicht tot openstelling. Elke ondernemer maakt afzonderlijk een afweging om zijn winkel wel of niet te openen.”

 Online winkelen gebeurt het meest op de zondag; laten we onze ondernemers kan deze kans niet ontnemen.

Daarom dienen wij vandaag een wijziging in van het voorgestelde besluit middels een amendement.