Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

D66 gaat voor een Raadsbreed gedragen voorstel over het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten

De afgelopen weken is er veel commotie geweest over hoe het beleid rondom arbeidsmigranten vast gesteld zou moeten worden. Een aantal partijen, waaronder D66, waren van mening dat een beleid dat door alle raadsleden gesteund zou zijn, ten goede zou komen van de inwoners, de ondernemers en de migranten zelf. De 21 raadsleden afkomstig uit 9 fracties vertegenwoordigen immers de gehele bevolking van onze gemeenten. De uitkomst van de enquete, de panelavonden,  artikelen in kranten over arbeidsmigranten en alle partij-belangen zijn meegenomen in het uiteindelijk opstellen van een vijf tal moties. De afstanden tussen partijen en diens visie waren groot maar bleken verkleind te kunnen worden. De moties geven de wethouder de opdracht om met een nieuw, meer passend, beleid te komen en is vooral gericht op kwaliteit, vaste aantallen handhaven en overlast uit de dorpen reduceren. Dinsdagavond, 21 mei, zijn vrijwel alle moties unaniem aangenomen. Het wachten is nu op het nieuwe beleidsvoorstel wat 20 juni behandeld zal worden in de raadsvergadering. Lees hieronder de boodschap van D66 Zaltbommel, die raadslid Elke Meyers afgelopen dinsdagavond in de gemeenteraad heeft uitgesproken.

Voorzitter,

De vele extra uren, telefoontjes en avonden hebben dan eindelijk zijn vruchten afgeworpen

We staan hier vanavond om de wethouder een opdracht mee te geven die Raadsbreed wordt gedragen. Dat was ook het idee

Dat is iets waar we trots op mogen zijn.

Bij de eerdere bespreking van dit beleid heeft de D66 al duidelijk aangegeven geen voorstander te zijn van het huisvesten bij de tuinder.

De samenwerking die noodzakelijk was om tot deze moties te komen ontstond echter alleen als we allemaal wat water bij de wijn doen en bereid zouden zijn stapjes te zetten. D66 heeft getracht de afstand tussen de oppositie en coalitie te verkleinen, politieke standpunten minder te laten prevaleren en vooral de inhoud leidend te laten zijn en op deze manier de belangen van al onze inwoners te kunnen behartigen.

Huisvesting bij de werkgever mits voldaan aan kwaliteitseisen en met een vastgesteld maximum aantal  is iets waar we mee in kunnen stemmen

Onze voorkeur heeft het nog steeds om neutraal persoon of instantie in te zetten , zoals bijv de beheerstichting uit motie 4, waardoor de afhankelijkheids relatie tussen de werknemer en werkgever  zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Motie 3 is de motie waar de meeste pijn zat.

De realiteit is dat we een maatschappelijk probleem ervaren rondom de huisvesting van arbeidsmigranten en grootschalige huisvesting is nou eenmaal één van de oplossingen is van dit probleem. Overigens spreken we, gezien de vastgestelde aantallen niet meer van grootschalig maar van middelgroot , van aantallen 300/400 honderd is immers geen sprake meer. (deze term steel ik dan even van 1 van de andere partijen)

Voorzitter, de afgelopen uren heb ik dit stukje tekst een aantal keer moeten aanpassen. Zorgvuldigheid in deze is tot op het laatste uur van groot belang. Klopt de motie, steunen we hem wel of niet, worden er geen partijen buitengesloten

Politici zijn er voor onze inwoners en op ons moeten zij bouwen. Een toezegging, een belofte, een afspraak; al deze aspecten zijn belangrijk in het vertrouwen. Als wij, als vertegenwoordigers van ons volk, ons woord niet meer houden welk voorbeeld geven we dan?

De D66 heeft bij het vaststellen van de moties aangegeven deze te zullen steunen. En dit doen wij dan ook.  Ik kom mijn afspraak na.

Aan de andere kant heb ik ook mijn woord gegeven aan een aantal ondernemers van onze gemeenten dat ik mijn best zal doen dat zij gelijke kansen krijgen bij het indienen van een initiatief. Ook aan deze afspraak wil ik mij houden.

Ik zou dan ook de wethouder willen vragen of ook hij zijn woord kan geven als we afspreken dat hij de ondernemers van het Meulenhuis en de HvS dezelfde kansen zal geven als ieder andere initiatiefnemer in onze gemeente.