Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 januari 2020

D66 stelt opnieuw vragen over vaccinatie

De al jaren aanhoudende daling van de vaccinatiegraad in de gemeente Zaltbommel baart D66-raadslid Elke Meyers-Smulders zorgen. Naar aanleiding van recente informatie stelt zij opnieuw vragen aan het College van B en W.

Aanleiding is een motie in de gemeenteraad van juni 2019, waarop door het College een terugkoppeling is gegeven over de huidige vaccinatiecijfers in de gemeente Zaltbommel. Daaruit blijkt dat 78 procent van de kinderen deelnam aan het Rijksprogramma. Een dalende trend ten opzicht van 2018 (81 procent) en 2017 (83,4 procent). De norm van de Wereldgezondheidsorganisatie is 95 procent om bijvoorbeeld een uitbraak van mazelen te voorkomen.

In Zaltbommel lijkt de verklaring te liggen in het feit dat een grote groep ouders hun kinderen uit religieuze overwegingen niet laten vaccineren. Daartoe stelt het College van B en W een aantal oplossingen voor, zoals gesprekken binnen kerken organiseren om voorlichting te geven. Daarnaast wil het College werken aan een communicatieplan over hoe om te gaan met het onderwerp.

“Magere oplossingen”, concludeert Elke Meyers, die daarom opnieuw in de pen klom om vragen te stellen aan het College.

Te vrijblijvend initiatief

“Het is natuurlijk fijn om te lezen dat het College de zorgen over de dalende vaccinatiegraad deelt én in actie komt”, begint Meyers. “Maar een plan zonder tijdspad, afspraken en doelen is te vrijblijvend. Het baart ons grote zorgen dat het cijfer maar blijft dalen. Ouders maken natuurlijk zelf de keuze om hun kind wel of niet te laten vaccineren maar het is wel van belang dat ze alle risico’s kennen. D66 vindt vaccineren verstandig; niet alleen voor je eigen kinderen maar óók om risico’s te beperken voor kinderen in je omgeving.”

D66 Zaltbommel vraagt het College met een planning te komen, zodat duidelijk is wanneer bijeenkomsten plaatvinden, wanneer de gemeenteraad iets van een plan te zien krijgt en tenslotte welke doelen en resultaten nagestreefd worden. Dit alles met het uiteindelijke doel om het vaccinatiecijfer.