Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 maart 2020

Maasdriel na D66-vragen: op school is drinken uit de kraan veilig

Hoewel de onrust over de loden drinkwaterleidingen door het coronavirus volledig naar de achtergrond is verdwenen, is het toch prettig dat de gemeente Maasdriel vragen hierover van D66 heeft beantwoord. De conclusie: in Maasdriel zijn er geen onveilige situaties.

De gemeente Maasdriel maakt eerst duidelijk dat zij geen kennis hebben over de staat van waterleidingen in privéhuizen en gebouwen. Mochten zich daar problemen voordoen, dan is dat aan de eigenaren om dit op te lossen. Wanneer het gaat over eigen vastgoed heeft de gemeente zich gericht op vastgoed van voor 1960, waarin de kans op loden leidingen groter is. In Alem staat het Dakpannenmuseum, gevestigd in het Nederlands Hervorm Kerkje. “Nader onderzoek heeft uitgewezen dat ook in het kerkje geen loden leidingen aanwezig zijn”, schrijft het College in de antwoorden op de D66-vragen.

 Schoolgebouwen

De gemeente Maasdriel stelt dat er geen gevaar is voor de gezondheid van kinderen die op school uit de kraan drinken: “Alle onderwijsgebouwen in de gemeente dateren van na 1960, waardoor er geen kans is op het aanwezig zijn van loden leidingen. Er is dus geen gevaar voor de gezondheid van de kinderen wanneer er kraanwater wordt gedronken.”

 De gemeente Maasdriel gaat verder geen onderzoek meer doen naar loden drinkwaterleidingen. Dit is een taak van de GGD, de instantie die immers gaat over gevaren voor de volksgezondheid. Men voegt wel toe: “Ook in een nieuw huis kan er de eerste maanden teveel lood in het drinkwater zitten. Dat komt niet door de leidingen, die zijn van koper, maar door de nieuwe kranen en de verbindingen in de leidingen. Daar kan in het begin nog lood vanaf komen.” (bron: https:/þgdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/lood/lood-en-gezondheid/#wat-isJood)