Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 maart 2020

Schriftelijke vragen en antwoorden financiering zorg tijdens de coronacrisis.

D66 Maasdriel en D66 Zaltbommel zijn geschokt door een artikel dat op donderdag 19 maart 2020 om 17.35 uur is verschenen in de online versie van dagblad Trouw. De kop van het artikel is “De zorg door corona ondermaats? Gemeenten houden de beurs dicht”. Met verbazing nemen wij kennis van de bewering dat dit de zeer afwijkende opstelling is van de Bommelerwaardse gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Het voelt als een koude douche om in een tijd waarin coulance richting instanties en ondernemingen eerder regel dan uitzondering is, een dergelijk bericht te moeten lezen. Daarnaast bevreemdt het ons dat dit bericht via de media en dientengevolge onze Tweede Kamerfractie tot ons komt, in plaats van via bijvoorbeeld een proactieve raadsmemo.

Voor de volledigheid het artikel in Trouw: https://www.trouw.nl/es-b9b04542

Wij hebben het college daarom gevraagd te antwoorden op de volgende vragen:

 

  1. Is de verwoording in het artikel correct, dat de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel “per direct stoppen met de financiering van de jeugdzorg en de ondersteuning in kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), als die vanwege het coronavirus niet adequaat kan worden geleverd”?

 Antwoord: Nee. In de brief naar de zorgaanbieders is aangegeven dat op dit moment niet geleverde zorg niet gedeclareerd kan worden. Tegelijkertijd is gevraagd om zoveel mogelijk maatwerk te leveren en alternatieve vormen van hulp, zoals beeldbellen of telefonisch contact in te zetten. Daarnaast wordt in Zaltbommel de financiering van Buurtzorg Jong en Buurtteam gecontinueerd. In Maasdriel wordt vooral ingezet op het realiseren van toegang tot urgente zorg door het gebiedsteam. Samen met Buurtzorg Jong, Buurtteam en gebiedsteam bekijken we frequent wat er nodig is, welke signalen er zijn en hoe we dat met elkaar kunnen oplossen.

  1. Zo ja, wat is de ratio achter dit besluit?

 Antwoord: We continueren de zorg te allen tijde. Geleverde zorg, op een alternatieve manier, kan worden
gedeclareerd. Enkel zorg die niet aan de cliënt geleverd is, kan niet worden gedeclareerd.
De ratio hierachter is om terughoudend te zijn met het betalen van niet geleverde zorg. De cliënten
kunnen na deze tijd wellicht meer of andere zorg nodig hebben. Onze brief is maandag 16 maart
verstuurd. Daarnaast willen we juist samen met de zorgaanbieders creatieve oplossingen vinden om
ervoor te zorgen dat inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. Enkele dagen later is de richtlijn
van de VNG bekend geworden. Dit is een advies dat nog uitgewerkt moet worden. De beleidslijn van
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is in een GRIP 4 situatie leidend. De beleidslijn van de Veiligheidsregio
is om de landelijke richtlijnen te volgen en niet die van de VNG. De gemeente Maasdriel en Zaltbommel
volgen de beleidslijn van de Veiligheidsregio. Wij hebben vernomen dat er vanuit VWS begin van week
13 informatie volgt. Op basis van deze van informatie zal een standpunt worden ingenomen.

Uit de ledenbrief van de VNG: “We roepen gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft.”

 

  1. Met welke reden wijken Maasdriel en Zaltbommel af van de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die volgens het artikel in Trouw “dringend vraagt de zorg aan zeer kwetsbare groepen te garanderen”?

Antwoord: Hier wijken we niet van af. De zorg aan zeer kwetsbare groepen gaat juist door. Wij vragen
zorgaanbieders om creatieve maatwerk oplossingen te zoeken. Deze uren kunnen gewoon worden
gedeclareerd.

  1. Bent u met D66 eens dat in de uitzonderlijke tijd waarin we leven, gekleurd door historische maatregelen als gevolg van het coronavirus, uw maatregel en de wijze van communiceren hierover richting de Jeugdzorg gespeend is van een totaal gebrek aan inleving?

Antwoord: Nee. Zie hiervoor onze vorige antwoorden.

  1. Bent u met D66 eens dat u met een meer proactieve houding in deze tijd van crisis meer bereikt dan achterover leunen en instanties zelf naar de gemeenten laten komen (“Mochten er grote acute zorgen ontstaan, dan kunnen zorgorganisaties contact met ons opnemen”, aldus een gemeentewoordvoerder in Trouw)?

 Antwoord: Ja. Het bericht van Trouw is ongenuanceerd. We onderhouden met alle belangrijke partners contact.
Ze worden gebeld of ze namen reeds contact met ons op. In de bijlage het bericht dat wij vandaag
naar zorgaanbieders stuurden.

Uit de ledenbrief VNG: “Wij zijn in gesprek met het Rijk over de vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken. De zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk. Een besluit over vergoeding zal de komende dagen verder worden uitgewerkt. U ontvangt daarover zo spoedig mogelijk nadere informatie.”

  1. Bent u bereid per ommegaande excuses te maken te maken richting de zorginstanties en, aansluitend bij andere gemeenten, wel gewoon uw verantwoordelijkheid te nemen zolang er nog geen afspraken met het Rijk zijn gemaakt?

Antwoord: Nee, gezien bovenstaande antwoorden niet. We willen ervoor zorgen dat cliënten, ook in deze tijd, de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat is op dit moment de hoogste prioriteit van de zorgaanbieders en de gemeenten.

 

D66 Maasdriel en D66 Zaltbommel zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet. In het kader van de urgentie van de zaak rekenen wij erop dat dit veel sneller geschiedt dan de daarvoor geldende termijn.