Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 mei 2020

D66 stelt wederom vragen over de voortgang van het veiligheid bij het kruispunt Esso

Voorzitter,

Ik ga een korte tijdslijn schetsen alvorens ik de vragen zal stellen.

Op 24 augustus 2019 was er een flink auto ongeluk bij het kruispunt ter hoogte van de Esso. D66 vond dit, en eerdere signalen van omwonenden, genoeg aanleiding om vragen te stellen. Deze werden op 28 augustus ingediend. Deze vragen werden op 8 oktober 2019 beantwoord waarbij de wethouder aangaf geen reden tot onrust over de veiligheid van dit kruispunt te zien. Een van de antwoorden was: Het kruispunt is in beheer bij de Provincie Gelderland. Het college is niet bevoegd tot het nemen van maatregelen omdat de gemeente Zaltbommel geen wegbeheerder is. De Provincie houdt de ongevallengegevens nauwlettend in de gaten. Zij hebben laten weten dat het op dit moment niet nodig is extra maatregelen te treffen.

Daarmee was de zaak afgedaan.

Op 28 oktober 2019 vond er echter een tweede, wederom fors, ongeluk plaats op exact dezelfde plek. Al voordat de D66 opnieuw vragen kon stellen gaf de wethouder op 30 oktober in de lokale krant aan dat hij opnieuw bij de provincie aan de bel zou gaan trekken. Wij waren verheugd dit te lezen.

Een aantal maanden gaan voorbij, feestdagen paseren en op 7 januari vragen wij de wethouder naar de voortgang van dit vraagstuk. De wethouder geeft aan dat de provincie er mee bezig is en hij wacht op reactie.

Inmiddels zitten we op vandaag, 28 mei, en er nog steeds geen helderheid. Dit brengt mij tot de volgende, vrij eenvoudige vraag:

Heeft de wethouder inmiddels al antwoord gekregen van de provincie hierover, zo ja; hoe luidt dit antwoord. Zo nee; wanneer kunnen wij dit antwoord verwachten