Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 mei 2020

Houd geloof in Raadskring Regio Rivierenland

OPINIE

 

Met de oprichting van de Initiatief-Raadskring Regio Rivierenland is in het najaar van 2019 een belangrijke stap gezet richting meer grip op de gemeenschappelijke regelingen waarin de 8 gemeenten participeren. Nu reeds twee kikkers al uit de kruiwagen springen, roepen de fractievoorzitters van D66 in Rivierenland met klem op het initiatief niet te laten doodbloeden.

Komt het door coronatijd? Komt het door teveel voortvarendheid? Is er toch onduidelijkheid over de democratische legitimiteit van het initiatief? Terechte vragen, maar nog voordat de antwoorden er zijn geeft de gemeente Tiel er al de brui aan, en deze week volgde de gemeente Zaltbommel helaas het voorbeeld. Ze trokken motie 3 van de reeks van vier moties weer in. Weg initiatief, weg goede bedoelingen om meer grip te krijgen op wat voor velen ongrijpbaar is: de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeenten participeren om prijsafspraken te maken, belangrijke zaken af te stemmen, om samen sterk te staan in bovenregionale uitdagingen. De Avri is een “GR”, de BSR is een voorbeeld, de ODR ook. Beleidsterreinen samen aanvliegen voor wat als kleine gemeente afzonderlijk niet meer lukt.

Kracht van de Raden

Te vaak in de afgelopen jaren hebben volksvertegenwoordigers het gevoel gehad achter de feiten aan te lopen met deze GR’en. Te log, ondoorzichtig, vaak een rijdende trein die je niet makkelijk stopt. Middels het initiatief “Kracht van de Raden” wilden we daar met zijn allen een kentering in teweeg brengen. Een aansprekend motto was dan ook ‘U gaat er over’ en dat is ook zo. Een viertal moties verscheen ten tonele en werden vrijwel overal aangenomen: agenda’s synchroniseren, transparantie van bestuur, betere informatievoorziening van colleges. En dus de oprichting van een Raadskring.

Voortijdig torpederen

Het is spijtig dat de gemeente Tiel nog voordat er ook maar een poging is ondernomen om in de praktijk te kijken hoe het werkt, het initiatief torpedeert. De afspraak was dat we in november 2020 zouden evalueren. Dat corona roet in het eten gooit met betrekking tot fysieke bijeenkomsten, geeft het initiatief een lastige start. Maar D66 wil de handdoek helemaal niet werpen. Integendeel zelfs, het initiatief verdient een kans. Een eerlijke kans. Alleen dan leren we hoe we grip krijgen op de GR’en. Op die organisaties waar we veel middelen en beleid aan mandateren, maar waar het plaatsen van een microfoon ter bevordering van transparante, openbare vergaderingen al als lastig wordt ervaren.

Oproep

D66 roept in Rivierenland op: houd geloof in dit initiatief. Wij bepleiten dat de raadskring zorgvuldig en op democratische wijze informatie ophaalt. Alleen zo lukt het om onderwerpen te agenderen bij de gemeenschappelijke regelingen. Als we daarvoor tussentijds lering moeten trekken, laten we dat dan doen. Wij gaan er over, laten we de verantwoordelijkheid ook nemen. Maar stop niet met praten! Geef aan waar je pijn zit. Direct een kettingreactie van opzeggingen in gang zetten, begonnen in Tiel maar inmiddels overgesprongen, dat niet. Waar stopt het? Wat D66 betreft hier.

Fractievoorzitters van D66 in Rivierenland:

Buren Alda van Zijl Hoek

Culemborg Rinske van Noortwijk

Tiel Ton Zuidema

West Betuwe Ashley Karsemeijer

Zaltbommel Elke Meyers-Smulders

Maasdriel Tom van Engelen