Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 mei 2020

Visieontwikkeling voor uniek gebied Maasdriel

PERSBERICHT De gemeenteraad van Maasdriel heeft woensdag 27 mei unaniem een motie aangenomen die verzoekt een visie te ontwikkelen voor een complex gebied tussen de A2 en het spoor bij Hedel. De problematiek is op deze locatie al jaren hardnekkig en dat werd nog eens bevestigd door de behandeling van het dossier van ondernemer De Schans.

De Schans is een bedrijf in het buitengebied. Wat hij wil met de ontwikkeling van zijn bedrijf past eigenlijk niet binnen de onderleggers van dat gebied. Toch heeft het College van Maasdriel gemeend medewerking te willen verlenen aan zijn toekomstplannen, met als argumentatie dat dit gebied, direct naast de A2 en recht tegenover de nogal in het oog springende bedrijfslocatie van De Groot, sowieso al in de richting gaat van … ja, van wat eigenlijk? Die vraag ziet D66 graag beantwoord middels de motie. Het betreffende gebied is een lint, de voormalige provinciale weg richting de bebouwde kom van Hedel. Daaraan staan grote en kleine bedrijfjes, er wonen mensen, er zit zelfs een uitvaartonderneming. Met een lappendeken aan bestemmingen raken mensen gedwongen zich in allerlei bochten te wringen om op papier legaal te bestaan. Hier is duidelijkheid gewenst.

Unaniem aangenomen

De motie, die samen met Samen Sterk Maasdriel is ontwikkeld en mede door het CDA is ondertekend, kon rekenen op de steun van de hele raad. Die bestond op dat moment overigens verder alleen nog uit de fractie van PvdA-GroenLinks. VVD Maasdriel had de zaal bij de behandeling van dit agendapunt verlaten uit onvrede over de in hun ogen niet goed verlopen procesgang aangaande vragen die zij hadden. D66 betreurt dat de VVD-fractie op deze manier democratie wenst te bedrijven; weglopen betekent je onttrekken aan het debat. Zo vertegenwoordig je niet de mensen die op je gestemd hebben. En dat is zeker jammer aangezien de motie een impuls is voor ondernemers en economie. Daarin betrekken we bovendien in een hoger perspectief de verdere ontwikkeling van het gebied. Wij zien uit naar de oplevering van de visie waarover we dan, hopelijk ook met de VVD, in discussie kunnen gaan.