Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 juni 2020

Waar D66 staat in de Maasdrielse politieke crisis

Politiek Maasdriel voegde donderdag 11 juni met twee Moties van Wantrouwen een bladzijde toe aan de roerige geschiedenis die de gemeente kent in haar 20-jarige bestaan. Aan vorige episodes namen wij niet deel, omdat D66 pas in 2018 toetrad met een nieuw, fris en ander geluid. Hieronder lees je hoe wij ons hebben opgesteld in het vraagstuk dat donderdag tot een climax kwam.

Het debat begon een jaar geleden met de integriteitskwestie rondom wethouder Peter de Vries. D66 redeneert vanuit de inhoud en focuste daarom op hét element dat nog altijd wringt in dit dossier. Dat er een beslissing tot plangrenswijziging is genomen waarvan de ratio ontbreekt. Het is fijn dat de wethouder openlijk uitspreekt niks met zijn perceel te doen zolang hij wethouder is. Daarmee voorkomt hij ongemakkelijke situaties op het gemeentehuis. Dat praat echter niet goed dat de procedure ondoorzichtig, oncontroleerbaar en dus fout was. Het rationele antwoord daarop is: terugdraaien dit besluit.

Onze constructieve motie met ratio

D66 Maasdriel diende een constructieve motie in die de wethouder een laatste kans bood met bonnetjes en verslagen te komen die aantonen dat de procedure wél correct is verlopen. PvdA-GroenLinks had een motie voorbereid die ook terugdraaien bepleitte. In hun overwegingen stonden echter teksten waar wij niet mee wilden instemmen. Beiden moties haalden het niet, mede doordat de coalitiepartijen SSM en CDA genoegen namen met de toezegging van de wethouder. Die houdt concreet in: financieel gewin blijft voor hem in ieder geval voor 2 jaar uit. D66 vindt dat dit geen recht doet aan het fout doorlopen van procedures.

Onderzoek vanwege ex-projectleider

VVD Maasdriel wil een onderzoek naar de ruis over de verklaring van de voormalig projectleider van het Bestemmingsplan Buitengebied. Hoewel er één officiële verklaring van haar ligt, waaruit D66 heeft geciteerd in de commissie van 27 mei, meent de VVD dat deze persoon meerdere versies van de waarheid vertelt. Dat brengt D66 tot de conclusie dat de sinaasappel op dit punt wel is uitgeknepen. Echte waarheidsvinding is niet meer te bereiken.

Motie ‘streep eronder’ van SSM

Na drie moties leek het debat gevoerd. De coalitiepartijen namen genoegen met de toezegging van de wethouder en de oppositiepartijen wilden de plangrenswijziging ‘zonder ratio’ terug draaien. Daarmee leek iedereen zijn kruit te hebben verschoten. SSM wilde op dit punt in het debat een streep onder het dossier zetten middels een motie die de aanbevelingen van Elzinga en De Haan overneemt. De motie kreeg alleen de ‘voor’ stemmen van de coalitie. D66 Maasdriel had begrip voor de inhoud, maar bracht in dat behalve aanbevelingen het onderzoeksrapport van de befaamde onderzoekers ook conclusies kende. In tegenstelling tot onze D66-motie bleef het proces zonder ratio in de SSM-motie onbesproken. Dat was voor D66 onacceptabel en reden voor een tegenstem.

Moties van Wantrouwen

In een gezonde democratie voer je een debat op feiten en probeer je elkaar te overtuigen van je eigen interpretatie daarvan. Dat kan lukken en dat kan niet lukken, maar dat is hoe het spel gespeeld wordt. Helaas meenden de ‘oude vossen’ van PvdA-GroenLinks en VVD dat het spel nog niet uit was. Zij dienden Moties van Wantrouwen in jegens wethouder De Vries en burgemeester Henny van Kooten. De moties bevatten oncontroleerbare beschuldigingen en niet verholen frustratie. Die overschaduwden elementen die een kern van terechte kritiek inhielden, zoals communicatie en informatievoorziening richting de raad. Maar dat zijn punten waarvan D66 zegt: laten we daarover in gesprek blijven. Zo’n gesprek voer je niet met een geladen pistool op tafel. Dan ben je het praten voorbij en geldt er alleen nog een ander doel. Beschadigen. Daarom categoriseerde ons raadslid Tom van Engelen de moties als ‘showmoties’. En dat is een wijze van politiek bedrijven die in de ogen van D66 een faillietverklaring is.

Word lid!

Wil je ook graag met een frisse, constructieve blik een bijdrage leveren aan de toekomst van je eigen leefomgeving? Dan is aansluiting bij D66 misschien wel iets voor jou. Wij hebben in Maasdriel (en Zaltbommel) een enthousiaste ploeg die staat voor open en transparant bestuur, waar zuiver en integer handelen voorop staat, en we met elkaar werken vanuit de inhoud van dossiers. Voor een mooiere toekomst van de gemeente waarin we wonen. Neem contact met ons op of kijk op https://wordlid.d66.nl/

Binnenlands Bestuur gebruikt diverse quotes van raadslid Tom van Engelen van tijdens het debat. Lees het artikel hier