Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juli 2020

D66 Maasdriel 2018-2020: ‘nieuw, fris en anders’ blijft

D66 Maasdriel maakte twee jaar geleden de entree in de politieke arena van de gemeente Maasdriel. Van maart 2018 tot de zomer van dit nu al historische jaar 2020 was het een periode vol pittige debatten, inhoudelijke overwinningen en voor D66 wortels vinden in een weerbarstig politiek landschap. Wij maken de balans op met de conclusie dat we invulling blijven geven aan onze verkiezingsslogan: “Nieuw. Fris. Anders.”

D66 Maasdriel ging na de verkiezingen van 2018 vol goede zin aan de slag. Met een kernteam rondom raadslid Tom van Engelen bestaande uit Liesbeth Faas (Samenleving & Financiën) en Michiel de Raaf (Ruimte) zetten we de lijnen uit voor onze benadering van complexe dossiers, met ondersteuning van onder andere de plaatsvervangende commissieleden Daniëlle Vlasman en Roel Reedijk.

Successen
Aandacht voor meer kwaliteit en uren op onderwijs, (duurzame) impulsen in het beleid op Ruimtelijke Ordening, versterking van onze culturele waarden en historie. Het oprichten van een monument op de plaats van het mottekasteel in Kerkdriel is een tastbaar succes. Druk zetten op de regiefunctie van de gemeente ten aanzien van Vroeg- en Voorschoolse Educatie is er nog een. Bij de formulering van huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten stond D66 erop dat de regels redelijk en billijk waren, “maar niet vrijblijvend”. We maken geen beleid voor een laatje in het bureau. Dat al deze dossiers voortdurend aandacht nodig hebben is evident, maar het is goed dat we ook vooruitgang zien.

Windmolens
Wellicht het meest aansprekende succes vierden we ruim een jaar geleden. Hoewel het bestuursakkoord van de coalitie bestaande uit Samen Sterk Maasdriel (SSM) en het CDA ferm repte van “geen windmolens in de gemeente Maasdriel”, is het D66 gelukt deze stelling om te buigen naar een constructief ja-woord voor deze vorm van duurzame energieopwekking. D66 heeft ervoor gepleit de gemeente de regie te geven in het proces, alsmede het bewerkstelligen van een participatiemodel dat garandeert dat de lokale gemeenschap profiteert van de windmolens. Hiervoor is een constructieve dialoog gevoerd met initiatiefnemers GreenTrust en coöperatie Bommelerwaar. We zijn SSM nog steeds dankbaar voor hun dapperheid om – in afwijking van wat ze met hun coalitiepartner CDA hadden afgesproken – hun standpunt te wijzigingen ten faveure van windmolens. Daaraan ging een intensief proces vooraf. Duurzaamheid is in een tijdbeslag van twee jaar ook in Maasdriel het eerste uitgangspunt geworden. D66 heeft daaraan graag een (groene) bijdrage geleverd.

Integriteitskwestie op inhoud
Wie terugkijkt op de afgelopen twee jaar kan niet heen om de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied en de tijdens dat proces geopenbaarde integriteitskwestie rondom een wethouder. Het is een lastige kwestie als gekrenkte trots en persoonlijke kruistochten mixen met waar het in essentie om gaat: de inhoud. D66 Maasdriel heeft zich geprofileerd als de jonge wolf tussen oude vossen, die ‘nieuw, fris en anders’ tegen dossiers aankijkt en daartoe een puur inhoudelijke benadering kiest. Lees er hier meer over. Als constructieve partij tussen coalitie en oppositie blijven wij bruggen bouwen. Kritisch waar het moet, verbindend waar het kan. Daarin zit ons onderscheidend vermogen.

Successen koesteren
D66 Maasdriel koestert de geboekte successen en is van plan er nog meer aan toe te voegen in de twee jaar die resteren in deze bestuursperiode. We kunnen bogen op een enthousiaste groep Maasdrielse (en Bommelerwaardse) leden, waarmee we ons ook buiten de raadzaal doen gelden. Bijvoorbeeld door actief mee te doen aan Maas- & Waaljutten, het organiseren van culturele avonden over erfgoed, betrokkenheid bij voorlichting aan jeugd over de gevolgen van drugsgebruik en het bereiken van meer dan 100 vrouwen tijdens speciale thema-avonden over zaken die specifiek hen na aan het hart liggen.

Wil jij ook een nieuwe, frisse en andere impuls geven aan hoe de politiek zich ten dienste stelt aan de inwoners van Maasdriel? Sluit je dan aan via https://wordlid.d66.nl/ of stuur een bericht naar maasdriel@d66bommelerwaard.nl en dan nemen wij contact met je op.