Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

D66 geeft beslissende zetje aan terugdraaien ‘besluit zonder ratio’

D66 Maasdriel gaf tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 oktober 2020 het beslissende zetje om het ‘besluit zonder ratio’ om een perceel buiten een nieuw bestemmingsplan te laten, terug te draaien. Dat was het resultaat van een langdurig proces en brengt rust in (politiek) Maasdriel. Ons raadslid Tom van Engelen doet verslag.

Als een konijn uit de hoge hoed onthulde VVD Maasdriel vorig jaar dat zij een ‘wit vlekje’ hadden ontdekt op de kaart van de gemeente Maasdriel. Dit witte vlekje lag op het perceel naast Maasdijk 15 in Rossum. Al snel werd duidelijk dat dit perceel eigendom is van voormalig CDA-raadslid en huidig wethouder Peter de Vries. Bij de onthulling kwamen ook beschuldigingen: de wethouder zou aan zelfverrijking doen, door het stukje land niet te laten opnemen in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied wat het bouwen van een woning makkelijker maakt. Dat leidde in de tijd die volgde tot acties, van interne onderzoeken en externe toetsen tot felle debatten en zelfs moties van wantrouwen.

Besluit zonder ratio mag niet blijven bestaan

D66 Maasdriel heeft zich in de storm staande gehouden en uiteindelijk geconcludeerd dat één aspect altijd open bleef. Namelijk dat de ratio achter het WAAROM van het creëren van de witte vlek nooit is aangetoond. Niemand kan vertellen waarom het zo is gelopen. Na de beruchte raadsvergadering van 11 juni 2020 vertelde de wethouder mij persoonlijk dat hij ook niet wist hoe het was gekomen. “Op een dag kreeg ik een telefoontje en werd mij meegedeeld dat het zo was geregeld.” Dat, gekoppeld aan signalen van andere partijen dat men spijt had dat het resultaat niet was teruggedraaid, deed D66 Maasdriel besluiten zich vast te bijten op de inhoud. Besluiten zonder ratio mogen in Maasdriel niet blijven staan, ongeacht of het nu een wethouder, een ondernemer of inwoner betreft.

Onbewust een signaal gegeven

Samen met burgercommissielid Michiel de Raaf ben ik in de zomer gaan werken aan schriftelijke vragen aan het College. Er stonden voor ons nog enkele vragen open, onder andere heel technische, over wat er bijvoorbeeld nodig was voor de eigenaar van het perceel om te regelen dat hij er op mag bouwen. De antwoorden boden ons aanleiding om aan probleemoplossende motie te gaan werken. Het College liet ons namelijk weten dat het vrijwel niet uitmaakt onder welk bestemmingsplan het perceel valt voor toekomstige intenties. Met dat antwoord verdween de grond onder de reden überhaupt een witte vlek te hebben. Tijd om terug te draaien, want een ander haakje liet wel een donkere wolk zien: door het perceel zo overduidelijk BUITEN het nieuwe bestemmingsplan te laten, “is een signaal gegeven”. Je zou kunnen zeggen dat de raad het perceeltje heeft voorgesorteerd. Maar het is onze opvatting dat niemand in de raad dat signaal bewust heeft willen geven. Nog een belangrijke reden om het onnavolgbare proces ongedaan te maken.

Motie en schaduwmotie

Zoals gebruikelijk in onze werkwijze, zijn Michiel en ik voordat we begonnen aan een motie om procedureel een duurzame oplossing te realiseren, politieke steun gaan zoeken. Bij de grootste coalitiepartij Samen Sterk bijvoorbeeld, maar natuurlijk ook bij het CDA. Het gaat immers om hun wethouder. Wij wilden brede steun, met de verwachting dat als de motie neutraal genoeg zou blijven, ook PvdA-GroenLinks en VVD Maasdriel graag een ‘dubbele streep’ onder de geschiedenis wilden zetten. Na het aanleveren van onze concept-motie gebeurde echter iets geks. Het CDA vroeg eerst om meer tijd om naar onze tekst te kijken, maar kwam 24 uur later ineens met een heel eigen motie op de proppen. We noemen het maar een schaduwmotie. We voelden ons in de kou gezet door dit eenzijdige handelen. Dat zij een hele zomer hebben gereflecteerd nemen wij met een korreltje zout. Uit voorgesprekken die wij met het CDA voerden hebben we daarover niets gehoord.

Inhoud versus emotie

Zo kon het dus gebeuren dat in de raadsvergadering van 8 oktober 2020 twee moties werden voorgelezen, die precies dezelfde vraag stelden aan het College: draai het proces zonder ratio terug en voeg het perceel onder het nu geldende bestemmingsplan. Daarover dus geen discussie. Echter, voor het CDA was het erg belangrijk om hun wethouder integer te verklaren. Dat is een moeilijk punt. Het onderzoek naar hem is er eentje dat beter had gekund en waaraan zoveel geurtjes en smaakjes kleven, dat daarover objectief niets te zeggen is. Daarom wilde D66 vasthouden aan een neutrale motie die puur over het bestemmingsplandossier ging. Een oordeel over de integriteit van de wethouder is aan de kiezer in 2022. D66 vroeg om een afweging op inhoud, CDA voegde er emotie aan toe. Het werd al snel duidelijk dat onze motie onder nummer 2020-19 daartoe de enige uitweg bood.

Een coalitie van 5 partijen

Uiteindelijk is onze motie 2020-19 met gewijzigde tekst ingediend en unaniem aangenomen. Als leider van de oppositie heeft D66, in constructieve samenwerking met Samen Sterk Maasdriel, een coalitie van 5 partijen weten te smeden op een ontzettend gevoelig dossier. Een succes voor een idee dat al langer boven de markt hing maar door PvdA-GroenLinks en D66 met eerdere moties nog niet succesvol over de streep was getrokken. Met als basis onze schriftelijke vragen en onze focus op de inhoud, hebben we ondanks (of dankzij) veel politiek theater een oplossing gerealiseerd. Een proces zonder ratio mag in Maasdriel geen resultaat hebben. Dat was de doelstelling en dat doel is bereikt!

DOOR TOM VAN ENGELEN

Foto 1: Raadslid Tom van Engelen met de oorspronkelijke motie, die in aangepaste vorm is aangenomen.

Foto 2: Burgercommissielid Michiel de Raaf was donderdagavond stand-by om als medeopsteller van de motie neutraliteit te bewaren in de eindversie.